Szkolenia outdoorowe

Jak wybrać szkolenie typu outdoor?

Szkolenie outdoor

Szkolenie outdoorSzkolenia typu outdoor są przeprowadzane poza firmą, najczęściej na łonie przyrody. Uczestnicy szkolenia przechodzą różne próby sprawnościowe, które wymagają stałej współpracy z pozostałymi uczestnikami. Podstawowym celem tego typu szkoleń jest integracja pracowników oraz rozwijanie umiejętności pracy w zespole, a także umiejętności rozwiązywania konfliktów.

Na rynku istnieje wiele firm, które oferują szkolenia outdoor – jak wśród nich odnaleźć tę najlepszą, czyli taką, która zagwarantuje bezpieczeństwo oraz efektywność zajęć w terenie?

Najważniejsze jest określenie przez pracodawcę celów, jakie chce osiągnąć przy pomocy szkolenia outdoor. W tym wypadku należy zwrócić uwagę, czy oferta danej firmy zawiera produkty o charakterze edukacyjnym, czy raczej rozrywkowym. Jeśli zależy nam tylko i wyłącznie na integracji pracowników, nie musimy się szczególnie tym przejmować. Natomiast, gdy chcemy uzyskać dzięki szkoleniu outdoor efekt w postaci nabycia przez uczestników konkretnych umiejętności, takich jak np. asertywne komunikowanie się w trudnych sytuacjach lub umiejętność konstruktywnej krytyki, powinniśmy jasno sprecyzować nasze oczekiwania firmie szkoleniowej, gdyż każdy cel realizuje się inaczej.

Istotnym kryterium wyboru firmy szkoleniowej jest też osoba trenera. Prowadzący zajęcia w terenie powinien mieć odpowiednie doświadczenie (od 4 do 5 lat) i potrafić poprowadzić interaktywną wymianę poglądów w zespole. Dobrze by było, gdyby miał ukończony specjalistyczny kurs oraz stosowne uprawnienia, zwłaszcza jeśli prowadzi zajęcia w terenie na poziomie ekstremalnym, a także indywidualne ubezpieczenie OC obejmujące wszystkie możliwe sporty ekstremalne. Dodatkowym atutem firmy będzie posiadanie polisy OC.

Dobrą firmę szkoleniową poznamy po tym, że w swojej ofercie zamieszcza różne rodzaje zajęć w terenie w zależności od poziomu trudności. Szkolenia outdoor najczęściej dzieli się na trzy rodzaje: Pleasure, Adventure i Extreeme. Pierwszy z nich nie zawiera żadnych cięższych ćwiczeń fizycznych – scenariusz szkolenia zawiera przede wszystkim proste gry. Kolejny typ szkolenia – Adventure również nie wymaga szczególnej sprawności fizycznej, natomiast scenariusz szkolenia jest już trochę bardziej skomplikowany, może obejmować np. wspinaczkę lub zjazd na linach. Ostatni rodzaj – Extreeme – zawiera już dużą dawkę sportów ekstremalnych i wymaga kondycji fizycznej.

Dodaj komentarz

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>