Szkolenia dofinansowane

Szkolenia za Fundusze Europejskie

logo PARP

Na dynamicznie rozwijającym się rynku stanie w miejscu w praktyce oznacza cofanie się. Jednym z elementów, który coraz częściej decyduje o tym, która firma odnosi sukces są pracownicy – nie tylko dobrze wykwalifikowani już na starcie, ale przede wszystkim ciągle doszkalani i rozwijający się. Odpowiedzialne zarządzanie zasobami ludzkimi to takie, w którym pracownicy mają szanse zdobyć nowe umiejętności. A robić to mogą m.in. dzięki Funduszom Europejskim.

logo PARPSzkolenie pracowników to korzyść nie tylko dla jednostki, ale całej organizacji. To bowiem kompetencje zespołu często decydują o ostatecznych rezultatach całej firmy. Szczególnie chętnie więc polskiej przedsiębiorstwa decydują się na szkolenia kadry menadżerskiej, w których udział brać mogą osoby aspirujące do awansu. W trakcie takiego szkolenia, pracownik uczy się m.in. tego jak delegować zadania, motywować innych do zaangażowania oraz zarządzać czasem – zarówno swoim jak i całego zespołu. Nie brak także zajęć poświęconych umiejętnościom miękkim takich jak choćby radzenie sobie ze stresem, negocjacje czy poświęconych sprzedaży oraz obsłudze klienta. Przeglądając Bazę Usług Rozwojowych (https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl), czyli rejestr firm oferujących różnego rodzaju szkolenia, szybko można przekonać się, iż właściwie każdy właściciel firmy może znaleźć coś dla siebie.

Szkolenia przydają się bowiem nie tylko pracownikom szeregowym, ale także osobom zatrudnionym na wysokich szczeblach. Z oferty szkoleniowej skorzystać mogą także prezesi czy właściciele firm – także małych i średnich – którzy z łatwością zdobyć mogą kompetencje takie jak menedżer z dużej organizacji. Dzięki nim będą wiedzieć jak efektywnie rekrutować pracowników, prowadzić i rozwijać zespół oraz zarządzać projektami. Mogą także zdobyć wiedzę na temat tworzenia planów biznesowych oraz ich praktycznej realizacji.

Firmom, którym zależy na rozwoju pracowników w sukurs idą dziś Fundusze europejskie pochodzącego z Programu Regionalnego.. O dotację na szkolenia ubiegać mogą się przedsiębiorcy z całej Polski. Konkursy, w których zdobyć można środki, organizowane są na poziomie regionów – informacje o nich znaleźć można na stronie www.funduszeeuropejskie.gov.pl w zakładce „Znajdź dofinansowanie”.

Jak wskazują specjaliści w konkursie o dotacje na szkolenia wziąć udział może nawet 50 proc. małych i średnich firm. Oznacza to, iż świadomość na temat możliwości wykorzystania Funduszy Europejskich wzrasta, co może cieszyć. Bardzo więc możliwe, iż już wkrótce polski rynek pracy będzie mógł pochwalić się nie tylko ilością ofert, ale także ich jakością.

You Might Also Like

Dodaj komentarz

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>