Aktualności, Szkolenia dofinansowane

Rejestr usług rozwojowych – ogólnopolska baza szoleń

fundusze-unijneWkrótce powstanie ogólnopolski rejestr firm świadczących usługi szkoleniowe i edukacyjne, które są finansowane z publicznych pieniędzy wliczając w to fundusze europejskie. Zobligowane do wpisania się do tego rejestru będą przede wszystkim firmy szkoleniowe, które chcą świadczyć swoje usługi w oparciu o finansowanie z obecnego programu „Kapitał ludzki”, który wkrótce zostanie zastąpiony programem „Wiedza, edukacja, rozwój”. Projekt rejestru ma za zadanie wprowadzenie większej kontroli nad firmami szkoleniowymi. Te, które będą wpisane do omawianego rejestru będą poddawane audytom, a uczestnicy szkoleń będą mogli je ocenić pod katem przydatności i skuteczności prowadzonych kursów.

Czytaj więcej...

Szkolenia dofinansowane

28 mln złotych na szkolenia i doradztwo dla MŚP

Szkolenia oraz certyfikacje kwalifikacji - 01

W ostatnich tygodniach Urzędy Marszałkowskie w trzej województwach: łódzkim, lubelskim i kujwasko-pomorskim ogłosiły terminy przyjmowania wniosków o dofinansowanie na szkolenia i doradztwo dla firm z  sektora MŚP. Środki przeznaczone na te szkolenia w wysokości 28 mln złotych pochodzą z Europejskiego Funduszu Społecznego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Aby uzyskać dofinansowanie na szkolenia firmy muszą spełniać kilka kryteriów: ich jednostka organizacyjna powinna być na terenie danego województwa i powinna zatrudniać pracowników. Prócz popularnych w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki szkoleń z otwartą rekrutacją firmy mogą również ubiegać się o dopłaty do zamkniętych programów szkoleń i doradztwa dostosowanych stricte do potrzeb danej firmy.

Czytaj więcej...