Aktualności, Szkolenia dofinansowane

Łódzkie szkoły zawodowe zasilą unijne miliony

warsztaty

Niespełna 13 milionów złotych trafi do szkół zawodowych w Łodzi. Dotacja z Unii Europejskiej sfinansuje szkolenia i zajęcia dla uczniów oraz nauczycieli, a także pozwoli wyposażyć placówki w sprzęt i pomoce naukowe.

Z dotacji w wysokości 12 989 462,31 zł skorzysta dwanaście łódzkich zawodówek. Pieniądze pochodzą z budżetu Unii Europejskiej i zostały przyznane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego.

Ponad 14 mln zł na lepszą edukację

W sumie dofinansowaniem objętych zostanie 15 wniosków, a całkowita wartość projektu poprawy jakości kształcenia zawodowego w regionie to blisko 14,2 mln zł, z czego ogromną większość wyłoży UE. 11 spośród zgłoszonych wniosków to dwuletnie projekty rozłożone na lata 2016-2018, pozostałe cztery to projekty roczne. Ich realizacja rozpocznie się we wrześniu tego roku.

Szkolenia, warsztaty, staże

Dzięki unijnej dotacji uda się zorganizować wiele specjalistycznych szkoleń i zajęć dla uczniów szkół zawodowych z Łodzi. Młode osoby będą mogły zdobyć praktyczne umiejętności podczas płatnych staży i praktyk. Beneficjentami programu będą również nauczyciele. Dzięki sfinansowani kursów, szkoleń i studiów podyplomowych w zawodówkach będzie pracować lepiej przygotowana kadra pedagogiczna. Łódzkie szkoły zostaną za unijne pieniądze doposażone w sprzęt potrzebny w pracowniach kształcenia zawodowego.

W ramach unijnej dotacji na lepsze warunki kształcenia zawodowego mogą liczyć uczniowie przygotowujący się m.in. do takich zawodów jak: technik ekonomista, informatyk, technik eksploatacji portów i terminali, kelner, kucharz, mechanik samochodowy, blacharz i lakiernik.

You Might Also Like

Dodaj komentarz

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>