Aktualności, Szkolenia dofinansowane

Dofinansowanie z urzędu pracy (aktywizacja, nowe miejsca pracy, szkolenia)

Powiatowy Urząd Pracy

Rolą Powiatowych Urzędów Pracy jest aktywizacja zawodowa osób, które nie mogą znaleźć zatrudnienia. W tym celu przygotowane zostały programy wsparcia zarówno samych bezrobotnych jak i przedsiębiorców, którzy chcieliby zatrudnić takie osoby. Coś dla siebie znajdą tu zarówno osoby, które dopiero wchodzą na rynek pracy jak i te, które przekroczyły 50 rok życia. Ponadto PUPy oferują dofinansowania do szkoleń, które mają podnosić kwalifikacje pracowników oraz samych przedsiębiorców.

Powiatowy Urząd PracyPracodawcy, którzy chcieliby dać pracę osobom wchodzącym na rynek pracy, mogą skorzystać z programu przewidującego refundację składek ubezpieczeń społecznych lub części wynagrodzenia pracownika. W przypadku tych pierwszych refundacja może wynosić aż 925 złotych miesięcznie przez okres nawet 12 pierwszych miesięcy pracy. Natomiast przy refundacji kosztów wynagrodzenia PUP przelać może na konto pracodawcy nawet 1850 zł.

Inny program skierowany jest do osób, które miały przerwę zawodową spowodowaną opieką nad dziećmi lub innymi osobami wymagającymi stałej opieki. Jeśli pracodawca zdecyduje się zatrudnić takiego pracownika może liczyć na grant przeznacz0ny na zorganizowanie telepracy. Maksymalna wysokość takiego grantu wynosi 11100 zł. Aby otrzymać tego typu wsparcie konieczne jest zatrudnienie bezrobotnej osoby na co najmniej 12 miesięcy w przypadku etatu pełnego lub 18 miesięcy w przypadku etatu niepełnego.
Oprócz tego urzędy pracy mają w ofercie również tzw. świadczenia aktywizujące. Dzięki nim pracodawca może otrzymywać dofinansowanie do wynagrodzenia pracownika w wysokości 50% minimalnego wynagrodzenia, tj. 925 zł.

Przedsiębiorca, którzy zdecydują się na zatrudnienie bezrobotnego w wieku powyżej 50 rok życia, może otrzymać dofinansowanie do jego wynagrodzenia w wysokości dochodzącej do 50% minimalnego wynagrodzenia za pracę. Taką formę wsparcia PUP oferuje nawet przez dwa lata.

W urzędach pracy pomyślano również o dofinansowaniu szkoleń zawodowych. Można je uzyskać zarówno na przeszkolenie pracownika na nowe miejsce pracy jak i na podnoszenie kwalifikacji samego przedsiębiorcy. Oprócz tego skorzystać można również z dofinansowania szkoleń lub studiów podyplomowych, które mają na celu rozwój pracowników już zatrudnionych oraz samych pracodawców. Dofinansowanie z Krajowego Funduszu Szkoleniowego wynosi nawet 80%, przy limicie maksymalnego dofinansowania wynoszącym 5 tys. złotych.

You Might Also Like

Dodaj komentarz

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>