Szkolenia dofinansowane

28 mln złotych na szkolenia i doradztwo dla MŚP

Szkolenia

Szkolenia oraz certyfikacje kwalifikacji - 01

W ostatnich tygodniach Urzędy Marszałkowskie w trzej województwach: łódzkim, lubelskim i kujwasko-pomorskim ogłosiły terminy przyjmowania wniosków o dofinansowanie na szkolenia i doradztwo dla firm z  sektora MŚP. Środki przeznaczone na te szkolenia w wysokości 28 mln złotych pochodzą z Europejskiego Funduszu Społecznego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Aby uzyskać dofinansowanie na szkolenia firmy muszą spełniać kilka kryteriów: ich jednostka organizacyjna powinna być na terenie danego województwa i powinna zatrudniać pracowników. Prócz popularnych w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki szkoleń z otwartą rekrutacją firmy mogą również ubiegać się o dopłaty do zamkniętych programów szkoleń i doradztwa dostosowanych stricte do potrzeb danej firmy.

Dofinansowaniem objęte są koszty realizacji szkoleń włączając w to wynagrodzenia trenerów biznesowych, koszty organizacji takie, jak wynajem sal, materiały do szkolenia, zakwaterowanie, catering, zakup usług szkoleniowych. Co do kosztów realizacji doradztwa dofinansowywane jest wynagrodzenie konsultantów, ewentualnie zakup usług doradczych, a także wszystkie inne koszty związane z przeprowadzaniem usług doradczych.

Minimalna ogłoszona wartość projektu w programie wynosi 50 tyś. złotych; do 100 tyś. złotych projekty rozliczane są w sposób uproszczony.

Firmy zainteresowane programami szkoleniowymi dofinansowanymi z tego programu powinny dowiadywać się szczegółów w swoich województwach – mimo tego samego programu dofinansowania istnieją jednak w poszczególnych województwach różne dodatkowe kryteria odnoszące się do charakteru firm, które mogą ubiegać się o dofinansowania.

You Might Also Like

Dodaj komentarz

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>