Szkolenia biznesowe

Idą zmiany w branży szkoleniowej

Joy of missing out

Joy of missing outW ciągu ostatnich lat wiele czynników wpływało na kondycję polskiej gospodarki. Zmiany w światowych megatrendach i fale kryzysów w znaczący sposób ukształtowały rynek i sytuację firm. W ubiegłym roku zakończył się także Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013. Tymczasem nowe konkursy i środki na rozwój kompetencji pracowników na lata 2014-2020 zostaną uruchomione najwcześniej na przełomie 2014 i 2015 roku. A to za sprawą długotrwałego i wieloetapowego procesu ustalania kształtu nowego programowania.

Oprócz środków z Unii Europejskiej na branżę szkoleniową będzie wpływało kilka innych czynników. W 2014 roku będziemy np. świadkami wielu przetasowań wśród usługodawców szkoleniowych, ponieważ wielu z nich nie poradzi sobie bez wsparcia ze strony EFS. Zaostrzy się walka konkurencyjna, a każda firma szkoleniowa będzie walczyć o klienta.

W tym roku wzrośnie także zainteresowanie formami szkoleniowymi, które umożliwiają pracę w myśl idei JOMO (joy of missing out), czyli ucieczki od natłoku informacji i skoncentrowania się na tym, co jest „teraz i tu”.Oczywiście nadal będzie modny coaching, bo on pozwala przyjrzeć się funkcjonowaniu człowieka w dwóch różnych kontekstach – zawodowym i osobistym. Jednak coraz większe znaczenie będzie zyskiwać forma rozwojowa związana z JOMO.

Ponadto firmy będą dążyć do budowania kultury zespołowości. Firmy zdają sobie sprawę, jak wielki potencjał drzemie w działaniu zespołowym, jak efektywna jest taka praca – zjawisko to będzie się rozwijać w polskich przedsiębiorstwach.

Notuje się także coraz większy popyt na niestandardowe i ciekawe formy szkoleniowe, kładące nacisk na przeżywanie i doświadczanie własnych emocji przez uczestników. Trend ten z roku na rok rośnie; coraz większe znaczenie experiential learning, który pozwala na doświadczenia całkowicie nowej sytuacji, wglądu we własne emocje, przewartościowanie postaw i zachowań.

 

You Might Also Like

Dodaj komentarz

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>