Szkolenia

Scrum – zwinna metoda zarządzania projektami

Global Knowledge CSM

Branża IT to jedna z najbardziej innowacyjnych sektorów gospodarki. Powstają tam produkty, o których jeszcze kilka lat temu nikt nawet nie pomyślał. Ale to nie wszystko. Okazuje się, że stosowane w firmach IT metody zarządzania projektami znajdują uznanie również w przedsiębiorstwach, które reprezentują inne dziedziny biznesu.

Global Knowledge CSMJedną z takich metod jest stworzona do zarządzania złożonymi projektami IT, szczególnie przy tworzeniu oprogramowania, metoda Scrum. Należy ona do tak zwanych metodyk zwinnych (ang. agile) i coraz częściej spotkać ją można w innych branżach. Szczególną popularność zyskała ona w tych firmach, w których wytwarza się duże ilości próbnych wersji produktów, czyli w sprzedaży i marketingu, badaniach i rozwoju, finansach, księgowości czy zarządzaniu zasobami ludzkimi.

Organizacje, które zdecydowały się na wdrożenie Scrum, w celu uporządkowania procesów, zaobserwowały obniżenie kosztów oraz zwiększenie efektywności pracy zespołów projektowych. Wszystko to sprawia, że rośnie zainteresowanie szkoleniami z tego zakresu. W 2015 roku Scrum Alliance, organizacja non-profit, która propaguje tę metodę i prowadzi w jej zakresie szkolenia, przeprowadziła badanie wśród pięciu tysięcy osób wykorzystujących Scrum. Niemal 80 procent ankietowanych wskazało, że dzięki Scrum udało się znaczne podnieść wydajności pracy zespołu.

Badanie ujawniło też, że co dziesiąty ankietowany uznawał, że dla właściwego stosowania Scrum konieczna jest certyfikacja. Na razie firmy nie dostrzegają jednak korzyści z tego płynących, mimo że sam proces nie jest ani trudny, ani kosztowny. Jedynie 7 procent przedsiębiorstw wymaga certyfikacji, a kolejne 50 procent rekomenduje. Najbardziej popularnym certyfikatem jest obecnie CSM (Certified ScrumMaster). Według Global Knowledge CSM był w 2015 roku jednym z 15 najlepiej płatnych certyfikatów na świecie.

You Might Also Like

Dodaj komentarz

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>