Rodzaje szkoleń

Rodzaje szkoleń dla menedżerów

Szkolenia dla menedżerów

szkolenia-dla-menedżerówTematy szkoleń w dziedzinie zarządzania można podzielić na cztery główne kategorie: zarządzanie zasobami ludzkimi, zarządzanie procesami, zarządzanie projektami oraz zarządzanie czasem i rozwojem osobistym. Każda kategoria dotyczy podstawowego aspektu zarządzania, które jest złożonym i wieloznacznym terminem. W sensie najbardziej fundamentalnym zarządzanie to „zastosowanie wiedzy do osiągania wyników ” i „wykonywanie pracy poprzez delegowanie jej na innych”. Przy wyborze tematu szkoleń dla menedżerów, należy zdefiniować poszczególne funkcje kierownicze oraz określić potrzeby i możliwości konkretnej organizacji.

Zarządzanie zasobami ludzkimi

Szkolenie w tym zakresie będzie obejmować przede wszystkim kształtowanie umiejętności nadzoru i komunikacji oraz zarządzania wydajnością. Wiele z tych tematów można podzielić dalej na pod-kategorie, na przykład „wyznaczanie celów ” może być oddzielnym modułem szkoleń w ramach zarządzania wydajnością.

Zarządzanie procesami

Chodzi tutaj głównie o umiejętności odnoszące się do technicznych aspektów. Jest to temat szeroko zakrojony, który może obejmować zarówno kwestie jakości, logistyki, marketingu, jaki i finansów oraz systemów informacyjnych. Mogą to być dziedziny bardzo branżowe zawierające wyspecjalizowane treści. Nie ma oczywiście konieczności poznania szczegółów każdej operacji, ale dobry menedżer musi być przeszkolony do właściwego zarządzania całością danego procesu.

Zarządzanie projektami

Temat ten dotyczy realizacji konkretnych, często ograniczonych w czasie zadań. Tego typu szkolenie jest z reguły wymagane w konkretnych systemach planowania i budżetowania. Wiele aspektów zarządzania projektami może się też pokrywać z tymi z zarządzania personelem i zarządzania procesami.

Zarządzanie czasem i rozwojem osobistym

Dobrze wykwalifikowani menedżerowie muszą umieć również zarządzać sobą i własną pracą. Szkolenie może dotyczyć też asertywności oraz zarządzania stresem. Inne tematy, takie jak umiejętność prezentacji i pisania raportów mogą dotyczyć szerszego tematu ” komunikacji „.

Tematy szkoleń dla menedżerów muszą być ściśle związane z wymogami firmy oraz konkretnej osoby na kierowniczym stanowisku. Po identyfikacji potrzeb, szkolenie powinno być przeprowadzone tak szybko, jak to możliwe, aby zagwarantować uzyskanie pożądanych rezultatów.

You Might Also Like

Dodaj komentarz

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>