Kompetencje miękkie

Szkolenie z motywowania pracowników

Motywowanie

motywowanie
Zarządzanie kadrą pracowniczą należy do jednych z najtrudniejszych zadań w zakresie pracy specjalisty HR. Każdy zespół pracujący w danej firmie, wymaga odpowiedniego podejścia. Ludzi nie da się zamknąć w schematach, ani wypracować określonego narzędzia do ich motywowania. Dlatego każdy menedżer powinien dowiedzieć się, w jaki sposób podchodzić do każdego członka kadry oraz do całego zespołu – tak, aby praca z nim była najbardziej efektywna.

Szkolenie kierowane jest do menedżerów różnych szczebli zarządzania oraz specjalistów ds. HR, którzy chcą zajmować się motywowaniem kadry pracowniczej. Podczas szkolenia uczestnicy dowiedzą się, jak praktycznie stosować efektywne systemy motywacji, jak projektować strategie oraz poznają najbardziej skuteczne techniki motywowania pracowników. Wśród nich znajdą się takie elementy, jak:

· Technika SOG
· Motywujący feedback
· Nowy pracownik vs. „stary” pracownik
· Wykorzystanie narzędzi coachingowych w motywowaniu
· Docenianie
· Delegowanie zadań
· Prawo Parkinsona
· Odpowiedzialność za wynik.

Menedżerowie oraz specjaliści ds. HR poznają także nowoczesne metody pracy zespołowej wzmacniającej motywację oraz nauczą się, jak wdrażać je do swej codziennej pracy.
Szkolenie organizowane przez Akademię Menedżera KFK i odbędzie się w dniach 13-14 października 2014 w Warszawie. Trenerem, prowadzącym kurs będzie Rafał Brodowski. Szczegółowe informacje: szkolenia@kfk.pl lub 530 502 000.

You Might Also Like

Dodaj komentarz

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>