Branża Horeca

Targi WorldHotel 2013 – szkolenia dla branży hotelarskiej

Targi WorldHotel 2013W dniach 2-4 października 2013 roku w Centrum Targowo-Kongresowym MT Polska w Warszawie odbędą się VI Międzynarodowe Targi Wyposażenia Obiektów Noclegowych WorldHotel 2013. To znakomita okazja dla wszystkich związanych z branżą hotelarska – a szczególnie dla właścicieli i managerów obiektów noclegowych – aby poszerzyć swoją wiedzę o nowoczesny sposoby reklamowania hoteli, hosteli i innych obiektów noclegowych, a także o sposoby inwestowania i rozwijania swojego biznesu.

Czytaj więcej...

Aktualności

Ostrzeżenie: fałszerze podszywają się pod Państwową Inspekcję Pracy

Tym ostrzeżeniem szczególnie powinny zainteresować się małe firmy z północy Polski: województw pomorskiego i zachodniopomorskiego. Od niedawna do przedstawicieli takich firm dzwonią ludzie, którzy przedstawiają się jako pracownicy Państwowej Inspekcji Pracy i oferują organizację szkoleń przez internet z zakresu bezpieczeństwa i przepisów prawa pracy. Opłata jest pobierana za materiały, które nie przedstawiają żadnej wartości merytorycznej – są oferowane w cenach 370 – 430zł. Za oferowaną kwotę firmy, które zostały oszukane dostały nic nieznaczące certyfikaty.

Czytaj więcej...

Rodzaje szkoleń

Rodzaje szkoleń dla menedżerów

szkolenia-dla-menedżerówTematy szkoleń w dziedzinie zarządzania można podzielić na cztery główne kategorie: zarządzanie zasobami ludzkimi, zarządzanie procesami, zarządzanie projektami oraz zarządzanie czasem i rozwojem osobistym. Każda kategoria dotyczy podstawowego aspektu zarządzania, które jest złożonym i wieloznacznym terminem. W sensie najbardziej fundamentalnym zarządzanie to „zastosowanie wiedzy do osiągania wyników ” i „wykonywanie pracy poprzez delegowanie jej na innych”. Przy wyborze tematu szkoleń dla menedżerów, należy zdefiniować poszczególne funkcje kierownicze oraz określić potrzeby i możliwości konkretnej organizacji.

Czytaj więcej...

Certyfikaty

Certyfikacja trenerów korporacyjnych

trener-biznesuTrenerzy biznesu zatrudnieni przez korporacje mają za zadanie (w oparciu o procedury oraz zgodnie z polityką firmy) doskonalić i rozwijać umiejętności pracowników. Polega to przede wszystkim na budowaniu i kształtowaniu ich kwalifikacji wedle wymogów nowoczesnego miejsca pracy.

Dobry trener biznesu powinien ciągle zwiększać własne umiejętności, by w związku dość dużą konkurencją na rynku poprawić swoją atrakcyjność dla potencjalnych pracodawców. Dlatego po uzyskaniu dyplomu wyższej uczelni, trenerzy często szukają certyfikacji w celu podniesienia oraz potwierdzenia swoich kwalifikacji.

Czytaj więcej...

Szkolenia dofinansowane

28 mln złotych na szkolenia i doradztwo dla MŚP

Szkolenia oraz certyfikacje kwalifikacji - 01

W ostatnich tygodniach Urzędy Marszałkowskie w trzej województwach: łódzkim, lubelskim i kujwasko-pomorskim ogłosiły terminy przyjmowania wniosków o dofinansowanie na szkolenia i doradztwo dla firm z  sektora MŚP. Środki przeznaczone na te szkolenia w wysokości 28 mln złotych pochodzą z Europejskiego Funduszu Społecznego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Aby uzyskać dofinansowanie na szkolenia firmy muszą spełniać kilka kryteriów: ich jednostka organizacyjna powinna być na terenie danego województwa i powinna zatrudniać pracowników. Prócz popularnych w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki szkoleń z otwartą rekrutacją firmy mogą również ubiegać się o dopłaty do zamkniętych programów szkoleń i doradztwa dostosowanych stricte do potrzeb danej firmy.

Czytaj więcej...