Coaching, Kwalifikacje

Zawodowiec od zawodów

Job Coaching

Job CoachingJob – coaching to połączenie pracy doradcy zawodowego i trenera osobistego. Jest to odpowiedź na potrzeby nowoczesnego społeczeństwa, które potrzebuje pomocy w podjęciu decyzji o swojej przyszłości. Już gimnazjalista musi stanąć przed trudnym wyborem, który może zadecydować o całym jego przyszłym życiu – do jakiej szkoły próbować się dostać? Dziecko w tym wieku często nie ma jeszcze żadnego planu na siebie, nie zna swoich talentów i nie wie, z czym sobie radzi lepiej. Właśnie w tej sytuacji potrzebny jest job – coach, który nakieruje podopiecznego na właściwe tory, pokaże mu jego mocne i słabe strony i pomoże podjąć decyzję.

CO JOB – COACH WŁAŚCIWIE ROBI?

Pokazuje klientowi jego mocne strony i pomaga nad nimi pracować. Wspiera jego cele i aspiracje i motywuje go, by je osiągnął. Pomaga osobom w trudnej sytuacji zawodowej, prowadzi je, ale nie oferuje gotowych rozwiązań, nie podejmuje za nie decyzji, pokazuje im dostępne ścieżki i wpiera je w ich wyborze. Posługuje się szeroką wiedzą z zakresu zawodoznawstwa, psychologii i doradztwa zawodowego, otwiera klientom oczy na to, czego sami nie zauważają. Oferuje kompleks usług; klient nie tylko może szukać u niego wsparcia, lecz pod jego opieką ma możliwość rozwijania swoich zdolności, a także tworzenia swojej marki poprzez wykonywanie poszczególnych zadań, jak pisanie CV, listów motywacyjnych, projektowanie wizytówek i swoich stron internetowych.

BY ZOSTAĆ JOB – COACHEM

Trzeba mieć dużą dozę cierpliwości, umiejętność słuchania i powstrzymywania się od dawania rad wprost. Job – coachem może zostać każdy, kto chce wspierać innych w rozwoju osobistym i zawodowym. Może nim zostać osoba nie tylko z wykształceniem humanistycznym czy społecznym, ale też ścisłym, szczególnie menedżerowie, doradcy zawodowi i nauczyciele, w których pracy przydają się umiejętności job – coacha. Poza wymaganymi cechami, trzeba też bezwzględnie przejść kursy przygotowujące do zawodu lub ukończyć odpowiednie studia podyplomowe. To praca bardzo odpowiedzialna, bez odpowiedniego podejścia i wiedzy, można klientom tylko zaszkodzić.

You Might Also Like

Dodaj komentarz

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>