Artykuły, Kwalifikacje

Dofinansowania szkoleń z KFS

Szkolenia pracowników to popularny oraz chętnie wykorzystywany sposób na to, aby podnieść kwalifikacje kadr i zapewnić stały rozwój pracowników. Dla małych firm, które jednak nie są w stanie pozwolić sobie na to, aby szkolenia opłacić z własnego budżetu, z pomocą przychodzą urzędy pracy, które oferują dofinansowania z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS).

Podstawowym warunkiem niezbędnym do spełnienia, aby dofinansowanie otrzymać jet zatrudnianie co najmniej jednego pracownika. Nie oznacza to jednak wcale, iż w szkoleniu udział wciąć może wyłącznie pracownik – szansę na skorzystanie ma bowiem także pracodawca. Aby zdobyć finansowanie, należy złożyć wniosek do swojego urzędy pracy, w którym znajdzie się przekonujące uzasadnienie potrzeby szkolenia, a także wybór firmy, która je poprowadzi.

W ofercie znajduje się szereg szkoleń, kursów oraz studiów podyplomowych, które wpisują się w listę priorytetów określanych przez Ministerstwo Pracy. Obecnie są one trzy: 1) sektory gospodarki, w tym transport, gospodarka magazynowa, przetwórstwo przemysłowe, ale i opieka społeczna i zdrowotna, 2) kształcenie w zawodach, w których brakuje pracowników na lokalnym rynku pracy, 3) szkolenie osób, które przez 15 lat pracowały w szczególnych warunkach lub wykonywały pracę o szczególnym charakterze, którym nie przysługuje jednak prawo emerytury pomostowej.

Korzystając z oferty urzędów liczyć można na spore wsparcie – maksymalną kwota dofinansowania wynosi bowiem trzykrotność wynagrodzenia przeciętnego, co w praktyce oznaczać może nawet 12 tys. zł na osobę w ciągu jednego roku. Szansę na pokrycie całego kosztu szkolenia mają mikroprzedsiębiorcy, zatrudniający mniej niż 10 osób, większe firmy zaś liczyć mogą na 80 proc. dofinansowania. Gdy koszt szkolenia zgłoszonego we wniosku wyda się urzędnikom zbyt wysoki, zwykle proponuje on nieco niższe dofinansowanie – chodzi bowiem o to, aby środków starczyło dla wielu podmiotów zainteresowanych ofertą. Co ważne, środki z KFS to nie refundacja, a finansowanie – firma otrzymuje je więc zaraz po zawarciu umowy z urzędem pracy i jeszcze przed szkoleniem, co jest szczególnie korzystne dla firm bez dużego kapitału.

Z oferty szkoleń warto więc skorzystać. Tylko wykwalifikowani i rozwijający się pracownicy to dziś gwarancja sukcesu na rynku i konkurencyjności firmy. Nawet jeśli cały jej zespół składa się z dwóch osób.

You Might Also Like

Dodaj komentarz

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>