Certyfikaty

Certyfikacja trenerów korporacyjnych

Trener biznesu

trener-biznesuTrenerzy biznesu zatrudnieni przez korporacje mają za zadanie (w oparciu o procedury oraz zgodnie z polityką firmy) doskonalić i rozwijać umiejętności pracowników. Polega to przede wszystkim na budowaniu i kształtowaniu ich kwalifikacji wedle wymogów nowoczesnego miejsca pracy.

Dobry trener biznesu powinien ciągle zwiększać własne umiejętności, by w związku dość dużą konkurencją na rynku poprawić swoją atrakcyjność dla potencjalnych pracodawców. Dlatego po uzyskaniu dyplomu wyższej uczelni, trenerzy często szukają certyfikacji w celu podniesienia oraz potwierdzenia swoich kwalifikacji.

Programy certyfikacji dla trenerów korporacyjnych zazwyczaj koncentrują się na poprawie umiejętności prezentacji, tak, by były one w stanie lepiej angażować i motywować uczących się. Szkolenia certyfikacyjne mogą obejmować rozwój programów nauczania, nauczanie online, teorie uczenia się dorosłych oraz opracowywanie skutecznych prezentacji. Często też uczy się trenerów, jak oceniać efektywność programów szkoleniowych.

Uzyskanie certyfikatu pozwala trenerowi korporacyjnemu uzyskać wyższy poziom zaufania do własnej wiedzy i udowodnić swoją wartość dla potencjalnych pracodawców oraz klientów. Dzięki temu mogą zabiegać o więcej miejsc pracy i wyższe wynagrodzenie.

Oprócz ogólnych korporacyjnych umiejętności szkoleniowych, programy certyfikacji oferują również rozwój w dziedzinach specjalistycznych w zależności od preferencji trenera, na przykład w zarządzaniu projektami. Programy certyfikacyjne dla trenerów biznesu trwają najczęściej parę miesięcy, ale są również dostępne w ramach szkolenia online.

Według statystyk rynku pracy zatrudnienie trenerów biznesowych zwiększy się o 12 procent do 2018 roku wraz z rosnącą potrzebą odpowiednio wykwalifikowanej siły roboczej, która jest istotna dla sukcesu organizacji.

You Might Also Like

Dodaj komentarz

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>