Bez kategorii

Kryzys menadżerski i kuźnie liderów

Lider

Po upadku słusznie minionego systemu okazało się, że w Polsce brak jest menadżerów. Jak grzyby po deszczu wyrastać zaczęły Wyższe Szkoły Tego i Owego, które jako flagowy kierunek studiów proponowały marketing i zarządzanie. Studia w tym zakresie odbywały się oczywiście również na renomowanych uczelniach. Dzięki temu niedobór menadżerów udało się zaspokoić. Okazuje się jednak, że nie są oni wcale tym, czego potrzebują przedsiębiorcy.

Najnowszy raport „State Of The American Manager”, który przygotowany został przez Instytut Gallupa, nie pozostawia wątpliwości: mniej niż jedna piąta menadżerów może się pochwalić wysokimi kwalifikacjami w zarządzaniu ludźmi. Tak, tak, to nie żart. Niespełna 20 procent menadżerów zna się dobrze na tym, co jest ich pracą! Eksperci Instytutu Gallupa wskazują, że głównym problemem jest brak umiejętności wybierania odpowiednich ludzi przez kierownictwa przedsiębiorstw. W istocie bowiem, tym czego potrzebują są nie menadżerowie, ale liderzy. A lider taki oprócz kompetencji właściwych podlegającym mu zadaniom, powinien charakteryzować się wybitnymi zdolnościami przywódczymi.

Dochodzi do tego również pogłębiający się kryzys hierarchicznego społeczeństwa, które ujawnia się w niechęci do sformalizowanych form kontroli. Każde kolejne pokolenie coraz mniej ufa przywództwu i coraz bardziej celuje w partnerskie relacje i poszukuje inspiracji. Szef, nie potrafiący podbić serc i wyobraźni swoich podwładnych, często uznawany jest za przeciętniaka, który dostał awans dzięki „wysłudze lat” lub „plecom”.

Zapotrzebowanie na liderów dostrzegły już uczelnie wyższe i firmy oferujące usługi z zakresu rozwoju zawodowego. Rośnie liczba różnego rodzaju „akademii przywództwa”, których celem jest nie tylko przekazie wiedzy wiedzy, ale również stworzenie przestrzeni do refleksji nad przywództwem i rolą lidera. Do udziału w warsztatach zapraszani są często światowi guru przywództwa, którzy nieraz przybywają prosto z Doliny Krzemowej. Zapytać można tylko, czy bycia przywódcą rzeczywiście można się nauczyć?

You Might Also Like

Dodaj komentarz

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>