Badania

Podstawówka wystarczy, a student niech uczy się dalej

student doszkalanie

student doszkalanieJak wyglądał rynek szkoleniowy w 2013 roku? Kto się dokształcał, a komu nie zależało na rozwoju? Analizujemy wyniki Badania Społecznego 2013, opublikowanego przez serwis GazetaPrawna.pl, dotyczącego udziału Polaków w szkoleniach i chęci podnoszenia kwalifikacji zawodowych.

NIEWIELU CHCE SIĘ UCZYĆ.

Badanie zostało przeprowadzone na grupie osób powyżej 25 roku życia, czyli takich pracowników, którzy ustawowy proces edukacji mają już za sobą. Rezultaty ankiety są zaskakujące. W ostatnich latach (2011–2013) odsetek osób, które brały udział w jakiejkolwiek formie podnoszenia kwalifikacji wyniósł niespełna 10% i był najniższy odkąd prowadzone jest badanie, czyli od 2005 roku. Oznacza to, że mniej niż co dziesiąty pracownik dba o swój rozwój zawodowy i bierze udział w szkoleniach.

KTO CHĘTNIEJ SIĘ DOSZKALA?

W zdecydowanej większości udział w szkoleniach i kursach deklarują osoby z wyższym i policealnym wykształceniem. Wśród badanych ponad połowa, bo aż 63,4% respondentów, posiadała dyplom akademii lub szkoły wyższej i jest to wynik lepszy niż w latach 2005–2007, 2007–2009 i 2009–2011. W przypadku osób, które edukację zakończyły po szkole średniej, co czwarty badany deklarował aktywność w podnoszeniu własnych umiejętności. Sytuacja w tej grupie wyglądał lepiej tylko przed 2009 rokiem (29%). Natomiast odsetek absolwentów zawodówek nie zmienił się zbytnio – liczba osób doszkalających się wyniosła 9,5%, czyli parę procent mniej niż w ostatnich latach. Najgorzej wyglądają wyniki osób o najniższym stopniu wykształcenia – to mniej niż 2% respondentów. Ankietowani po podstawówce wykazują najmniejsze zaangażowanie w podnoszenie swoich kompetencji.

STUDIA UCZĄ SIĘ UCZYĆ.

Badanie pokazuje, że osoby, które mają najwyższe kompetencje, czyli po studiach, wykazują najwyższe wskaźniki chęci podejmowania dalszej edukacji. Natomiast ci, którym najbardziej przydałoby się zdobyć więcej umiejętności, nie wykazują zaangażowania w doszkalanie się i rozwój. Dzieje się tak dlatego, iż absolwenci studiów są przyzwyczajeni do podnoszenia kompetencji i ciągłego uczenia się. Uczelnie i sposób ich funkcjonowania wpaja metody uczenia się i kształtuje postawę ciągłego zdobywania wiedzy. Natomiast osoby, które wcześnie zakończyły proces edukacji, nie mają takiej mentalności. Nie tylko nie chcą podnosić kompetencji, ale nie wiedzą, jak mogą to robić i gdzie udać się po pomoc.

Firmy szkoleniowe mogą dzięki tym informacjom sprofilować swoją działalność. Dostosowanie oferty, programów i metod nauczania dla konkretnej grupy osób może pomóc pozyskać nowych klientów. Z jednej strony wśród wykształconych osób najwięcej osób szuka szkoleń, ale za to istnieje tu największa konkurencja.

You Might Also Like

Dodaj komentarz

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>