Badania

Polakom brakuje kompetencji cyfrowych

Komisja Europejska rokrocznie aktualizuje indeks gospodarki i społeczeństwa cyfrowego, który stanowi wskazówkę na temat rozwoju technologicznego europejskich nacji. Z najnowszego raportu wynika, iż Polacy nadal nie mają się czym wykazać.

Czytaj więcej...

Aktualności, Badania

Nie tylko szkolenia uczą komunikacji

Polscy pracownicy coraz chętniej i coraz częściej decydują się na wolontariat pracowniczy. Ten nowy trend w polskim biznesie wychodzi z dużych korporacji i trafia do mniejszych organizacji. Pracownicy firm nie boją się pomagać i nikogo nie trzeba do tego przekonywać. I dobrze – wolontariat pracowniczy opłaca się każdemu.

Czytaj więcej...

Aktualności, Badania

Inauguracja Rady Sektorowej Kompetencji IT

W połowie grudnia 2016 roku miało miejsce inauguracyjne posiedzenie Rady Sektorowej Kompetencji IT, która została powołana przez Polskie Towarzystwo Informatyczne oraz Polską Izbę Informatyki i Telekomunikacji. Jej powstanie jest ściśle związane z działaniami finansowanymi przez Europejski Fundusz Społeczny.

Czytaj więcej...

Aktualności, Badania

Czy szkolenia zawodowe mają sens?

Bogata oferta szkoleń zawodowych uważana jest przez specjalistów z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi za jeden z najważniejszych czynników zmniejszających prawdopodobieństwo odejścia wartościowego pracownika. Potwierdza to zresztą przeprowadzone głównie wśród krakowskich firm z sektora SSC/BPO/IT badanie ASPIRE & AG TEST Salary Tracker.

Czytaj więcej...

Aktualności, Badania

Współpraca z biznesem priorytetem szkolnictwa zawodowego

Bezrobocie spada, a rąk do pracy nie ma. Tak twierdzą polscy przedsiębiorcy. Skąd ten paradoks? Okazuje się, że głównym problemem jest brak kandydatów o kwalifikacjach poszukiwanych na rynku pracy. Według badania Bilans Kapitału Ludzkiego przeprowadzonego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości ponad trzy czwarte (dokładnie 76%) pracodawców ma kłopoty ze znalezieniem pracowników spełniających ich oczekiwania.1

Czytaj więcej...