Artykuły

Zwinna praca kluczem do przyszłości

Przez ostatnie lata miała miejsce pewna przemiana kulturowa w świecie biznesu. Chodzi o sposób w jaki powstają rozwiązania w tworzeniu produktów i przygotowywaniu usług. Wkroczenie na rynek pracy pokolenia Millenialsów (inaczej generacja Y), które od stabilizacji bardziej ceni sobie ciagły rozwój i nowe wyzwania, pociągnęło za sobą również zmiany nie tylko w mentalności, ale również w metodologii i podejściu do pracy.

Od dłuższego czasu prym wiedzie metodologia Agile, która powstała 17 lat temu w środowisku IT. Trudno podać jej zwięzłą definicję. Różnie preznetuje się ona bowiem z perspektywy różnych sektorów, a i w samym środowisku programistów przyjęła formę wielu odmiennych systemów organizacji pracy takich jak Scrum czy Kanban.

Na początek warto zastanowić się, jak to wyglądało za starych i niekoniecznie dobrych czasów. Mianowicie klient, przychodząc do firmy IT, we współpracy z przedstawicielem biznesowo-handlowym określał swoje oczekiwania w postaci specyfikacji projektowej. Dalej do pracy przystępował zespół deweloperski i tworzył zamówioną aplikację zgodnie z projektem. Na koniec były testy i dopiero przedstawienie pierwszej wersji klientowi. Proces ten obarczony wieloma procedurami i sztywnymi terminami zajmował mnóstwo czasu, licząc od zapoczątkowania współpracy do zaprezentowania MVP (ang. minimal value product – wersja minimalnej wartości produktu).

Aktualnie proces ten rozbity jest na znacznie mniejsze odcinki czasowe (Scrum) lub zadaniowe (Kanban). Dzięki czemu jest dużo więcej okazji do komunikacji pomiędzy poszczególnymi frakcjami wykonawców oraz do otrzymania feedbacku ze strony klienta, który często istotnie zmienia założenia projektu. Jednak filozofia ta nie sięga tylko organizacji pracy w IT, ale całego środowiska biznesowego. Jak do tego doszło, można zrozumieć, patrząc na strukturę pracy przy metodologii Scrum. Mamy tam podział zespołu na część realizującą rozwiązania, scrum mastera, czyli osobę koordynującą pracę i product ownera (ang. właściciel produktu). Istotne tutaj jest włączenie do zespołu projektowego osoby odpowiadającej za oczekiwania w stosunku do produktu. Często jest to handlowiec, analityk biznesowy lub nawet sam klient. Ogromną różnicą jest też fakt, że wspomniany scrum master nie musi być żadnego rodzaju menadżerem, a tylko koordynatorem. Zespół sam wybiera sobie zadania na dany krok iteracyjny projektu i określa, czy należy go dalej podzielić, czy zostanie on wykonany w zadanym czasie.

Od tego niedaleko już do wyobrażenia sobie, jak Agile oddziałuje na cały biznes. Każdy dział może przejść na taką metodologię. Ponieważ sednem jej jest odpowiednia komunikacja wszystkich składowych wytwarzania produktu i zwiększenie częstotliwości reakcji na zmiany sytuacji, co korzystne jest przecież niezależnie od rodzaju prowadzonego biznesu. 

 

You Might Also Like

Dodaj komentarz

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>