Artykuły

Zarządzanie programami szkoleniowymi w firmie

Zarządzanie szkoleniami w firmieO zależności pomiędzy sukcesem firmy a rozwojem kwalifikacji jej pracowników jest tak silna i widoczna w wielu przypadkach dużych przedsiębiorstw, że do usług szkoleniowych nie trzeba już przekonywać żadnej szanującej się firmy lub organizacji.

Oczywiście aby szkolenia przyniosły firmie oczekiwany pożytek muszą być przemyślane pod kątem tematów, systematyki szkolenia. W tym celu szczególnie większe przedsiębiorstwa zlecają stworzenie projektów szkoleniowych dla swoich pracowników. Istotne jest tu zatem samo zarządzanie szkoleniami.

Co do inwestycji w pracowników – deklaruje je ponad 70% firm, które brały udział w badaniu Bilans Kapitału Ludzkiego w Polsce w ubiegłym roku. Odsetek przeszkolonego personelu firmy jest większy o 10% w dużych korporacjach i wynosi nawet 85%, w średnich firmach jest to około 75%. Taka sytuacja jedna nie dziwi, bo to właśnie duże firmy przeznaczają zwykle większe budżety na doszkalanie swoich pracowników jak i samo planowanie szkoleń dla swoich kadr.

Warto również zaznaczyć, że większe przedsiębiorstwa do zarządzania szkoleniami używają zwykle dedykowanych rozwiązań IT, których funkcjonalności zmieniają się z roku na rok. Kiedyś systemy używane do tego typu zadań skupiały się np. ewidencji aktywności szkoleniowych pracowników danej firmy. Obecnie systemy IT do zarządzania szkoleniami pozwalają na dokładne zaplanowanie całego procesu rozwoju kwalifikacji dla wszystkich pracowników firmy, zarządzania budżetami przeznaczonymi na ten cel, ewidencję uczestnictwa w szkolenia, a nawet ocenę efektywności kursów.

Oczywiście cały proces planowania szkoleń powinno się rozpocząć od identyfikacji potrzeb szkoleniowych w danej firmie. Takimi usługami zajmują się wyspecjalizowane w tym celu firmy szkoleniowe związane z branżą HR lub wewnętrzne działy HR w firmie. Dzięki temu firma dostaje gotowe dane wejściowe do systemu zarządzania szkoleniami i oszczędza znacząco budżet przedsiębiorstwa oraz cenny czas.

Niebagatelne znaczenie w całym systemie szkoleniowym firmy ma już wcześniej wspomniana ocena efektywności szkoleń. Ocena pracownika jest dokonywana indywidualnie w oparciu o kursy, w których uczestniczył. To cenna informacja dla pracodawcy na temat nie tylko pracownika, ale także firmy przeprowadzającej szkolenia i całęgo procesu szkoleniowego.

You Might Also Like

Dodaj komentarz

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>