Artykuły, Kompetencje miękkie

Wzmacnianie kompetencji miękkich – ciekawy projekt szkoły ze Stargardu

W Stargardzie w ZS nr 2 realizowany jest projekt zatytułowany „Dostosowanie jakości kształcenia zawodowego do wymagań rynku pracy”. W jego ramach przeprowadzone zostały między innymi warsztaty poświęcone podnoszeniu kompetencji miękkich u uczniów. Ma to im pomóc w lepszym odnalezieniu się na rynku pracy, na którym aktualnie owe umiejętności stają się coraz bardziej pożądane.

Do tej pory w systemie edukacji przywiązywano wagę głównie do kształcenia kompetencji twardych, językowych i poznawczych. Uważano, że tylko dzięki nim można zrobić karierę zawodową. Te przekonania odchodzą stopniowo jednak do lamusa, gdyż obecnie coraz częściej pracodawcy zwracają uwagę właśnie na umiejętności miękkie kandydatów do pracy. Co się kryje pod nazwą „kompetencje miękkie”? Chodzi przede wszystkim o zdolności interpersonalne, bez których ciężko pracować w zespole, a także o sposoby radzenia sobie ze stresem i presją czasu.

Uczniowie z ZS nr 2 biorący udział w warsztatach doskonalili właśnie ten rodzaj kompetencji. Praktyczne ćwiczenia z autoprezentacji, komunikowania się oraz motywacji, mają ułatwić młodym ludziom start na rynku pracy i przygotować do udziału w procesie rekrutacji. Oczywiście nabyte umiejętności ważne są również w życiu prywatnym. Kompetencje miękkie są bowiem tak uniwersalne, że właściwie ciężko wyobrazić sobie funkcjonowanie w społeczeństwie bez ich posiadania.

 

You Might Also Like

Dodaj komentarz

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>