Artykuły

Szkolenia i kursy rozwijają osobość

Badania wykonanie w ramach pracy magisterskiej Urszuli Sitnik ze Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej wykazały, że ciągłe kształcenie się osób dorosłych z wyższym wykształceniem rozwija osobowość na wielu płaszczyznach: takie osoby są bardziej sumienne, są nastawieni na osiąganie celów, mają niższy poziom neurotyczności niż osoby, które zakończyły edukację zaraz po skończeniu studiów.

Badania prowadzono na 100 osobach, z czego 57 to kobiety i 43 to mężczyźni – wszyscy z wyższym wykształceniem. Osoby zostały podzielone na trzy grupy: uczących się permanentnie, umiarkowanie oraz nie uczących się na żadnych studiach podyplomowych, szkoleniach i kursach.

Okazało się, że osoby, które kontynuują naukę na innych kierunkach studiów, doszkalają się na studiach podyplomowych, korzystają z ofert kursów posiadają cechy i umiejętności osobowościowe, które ułatwiają im funkcjonowanie wśród dużej konkurencji, w pośpiechu i częstym stresie. Takie osoby są znacznie bardziej odporne emocjonalnie na trudne sytuacje, lepiej angażują się w aktywność wymagającą wysiłku i długiego zaangażowania, są wytrwali w tym co robią.

Wyniki przedstawionych badań mogą zatem posłużyć w doradztwie zawodowym, przy rekrutacji pracowników oraz treningach biznesowych. W dynamicznie rozwijającym się świecie technologi informacyjnych większość zawodów i specjalności wymaga stałego dokształcania się i stałęgo podnoszenia kwalifikacji.

You Might Also Like

Dodaj komentarz

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>