Artykuły

Rozwój pracownika w wersji nowoczesnej, czyli mentoring

Mentoring

Funkcjonowanie dużych i małych firm nie zależy tylko i wyłącznie od dobrego pomysłu na biznes. Czynnikiem, który odgrywa znaczącą rolę (niestety często niedocenianym), jest samopoczucie pracowników. Osoba, której kompetencje odpowiadają firmie już jest cennym pracownikiem; jeżeli do tego czuje się dobrze na swoim stanowisku, to możemy być pewni, że da z siebie wszystko. Energia i zapał zawsze bowiem przekształcają się na konkretne wyniki w biznesie. Jak jednak zadbać o stały rozwój pracownika? Coraz bardziej popularną praktyką staje się mentoring.

Czym jest mentoring i do czego jest potrzebny? Żyjemy przecież w epoce coachingu i szkoleń, wydaje się więc, że kolejny sposób wspierania rozwoju jest niepotrzebny. Jeśli jednak przyjrzeć się bliżej, mentoring okazuje się bić pozostałe metody na głowę. Dlaczego? Otóż mentor tym różni się od coacha, że jest w zasięgu pracownika cały czas, a nie tylko wtedy, kiedy trzeba nabyć jakąś umiejętność. Pracownik sam wybiera sobie swojego mentora, a proces ten odbywa się właściwie naturalnie; osoba, która ma według nas największy autorytet, staje się naszym przewodnikiem. Natomiast w przypadku szkoleń czy coachingu, trenerzy wybierani są odgórnie. Prowadzi to do tego, że do jednej osoby trener przemówi, a do innej nie, bo z jakiegoś powodu nie będzie jej odpowiadał. Mentoring zaś opiera się na indywidualnej relacji pomiędzy uczniem a nauczycielem, dlatego dobrze przeprowadzony na pewno przyniesie pozytywne rezultaty.

Według Europejskiego Centrum Mentoringu, mentoring to:

„(…) dobrowolna i niezależna od hierarchii służbowych pomoc udzielana przez jednego człowieka drugiemu, dzięki czemu może on poczynić znaczny postęp w wiedzy, pracy zawodowej lub sposobie myślenia.”

Metoda ta pozwala zachować w organizacji nabytą przez pracownika wiedzę i wykorzystywać ją dla dobra firmy. Maksymalizuje ona również potencjał drzemiący w każdym członku organizacji. Dzięki mentoringowi możliwe jest także wprowadzenie awansów wewnętrznych wraz z pewnością, że kandydaci na stanowiska wyższych szczebli są dobrze przygotowani do pełnienia nowych obowiązków. Korzystanie z metody mentoringu jest również oszczędnością, ponieważ to starsi koledzy, a nie zewnętrzni szkoleniowcy, uczą pracowników i wdrażają ich w działanie biznesu.

Idea dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z młodszymi członkami zespołu ma chyba same dobre strony. Kiedy ktoś poświęca swój czas i energię dla drugiej osoby, to zyskuje na tym cała organizacja. A każdy jej członek ma możliwość rozwoju nie tylko zawodowego, ale także osobistego.

You Might Also Like

Dodaj komentarz

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>