Artykuły

Plan Rozwoju Kompetencji

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Polska Agencja Rozwoju PrzedsiębiorczościPolityka personalna oparta na zarządzaniu poprzez kompetencje wciąż kuleje w małych i średnich przedsiębiorstwach. Jest to konsekwencją tego, że mają one mały dostęp do wiedzy o roli kompetencji pracowników w funkcjonowaniu i rozwoju firmy. Brakuje także umiejętności związanych z wdrażaniem mechanizmów strategicznego zarządzania kompetencjami.


Zważając na te problemy Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości postanowiła stworzyć projekt systemowy, który kierowany jest do takich firm, które jeszcze nie wprowadziły u siebie zarządzania przez kompetencje. Projekt, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego ma wesprzeć firmy we wdrażaniu omawianego systemu, a także zwiększyć kompetencje pracowników. Podczas projektu zostaną przeprowadzone analizy badające potencjał w wybranych 300 przedsiębiorstwach. Na tej podstawie zostanie stworzona mapa kompetencji i Plan Rozwoju Kompetencji w tych firmach. Kolejny etap to wyłowienie 100 przedsiębiorstw, w których zostanie wdrożony Plan za pomocą szkoleń, spotkań doradczych, warsztatów. Grupą docelową będą kadry menedżerskie, dział HR oraz właściciele przedsiębiorstw.

 

You Might Also Like

Dodaj komentarz

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>