Artykuły

Szkolenia marketingowe coraz bardziej popularne

Szkolenia dla firmPo co brać udział w szkoleniach marketingowych? Co nam mogą dać? Do kogo kierowane są takie szkolenia?

Obecnie coraz więcej firm zajmujących się doradztwem i coachingiem włącza do swojej oferty także szkolenia marketingowe. Takie kursy prowadzą jednak przede wszystkim specjalne szkoły orz uczelnie wyższe.

Czytaj więcej...

Artykuły

Szkolenia i kursy rozwijają osobość

Badania wykonanie w ramach pracy magisterskiej Urszuli Sitnik ze Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej wykazały, że ciągłe kształcenie się osób dorosłych z wyższym wykształceniem rozwija osobowość na wielu płaszczyznach: takie osoby są bardziej sumienne, są nastawieni na osiąganie celów, mają niższy poziom neurotyczności niż osoby, które zakończyły edukację zaraz po skończeniu studiów.

Czytaj więcej...

Artykuły

Firmy szkoleniowe – którą wybrać?

firma-szkoleniowaNajlepszym sposobem na podnoszenie kwalifikacji pracowników jest regularne przeprowadzanie szkoleń. W ciągu ostatnich pięciu lat na rozwój rynku szkoleń w Polsce przeznaczono 11 mld złotych. W związku z tym w naszym kraju istnieje dziś ok. 10 tys. firm, które oferują szkolenia biznesowe. Jak wśród nich znaleźć tę najlepszą?

Czytaj więcej...

Artykuły

Ocena pracowników metodą 360 stopni

Ocena pracownika - 360 stopniKluczem do osiągnięcia sukcesu w danej gałęzi biznesu jest nie tylko wysoka jakość usług, ale także odpowiednie zarządzanie firmą oraz właściwa ocena pracowników. Do priorytetów należy ustalenie, które płaszczyzny działalności przedsiębiorstwa funkcjonują poprawnie, a które wymagają natychmiastowej poprawy.

W powszechnej świadomości panuje pogląd, że ocena kompetencji pracowników należy do zadań dyrektorów. Jeśli jednak oceny dokonuje sam przełożony, nie będzie ona wystarczająco miarodajna. Pełny obraz kompetencji danego pracownika można natomiast uzyskać dzięki metodzie informacji 360 stopni.

Czytaj więcej...