Artykuły

Ocena pracowników metodą 360 stopni

Ocena 360

Ocena pracownika - 360 stopniKluczem do osiągnięcia sukcesu w danej gałęzi biznesu jest nie tylko wysoka jakość usług, ale także odpowiednie zarządzanie firmą oraz właściwa ocena pracowników. Do priorytetów należy ustalenie, które płaszczyzny działalności przedsiębiorstwa funkcjonują poprawnie, a które wymagają natychmiastowej poprawy.

W powszechnej świadomości panuje pogląd, że ocena kompetencji pracowników należy do zadań dyrektorów. Jeśli jednak oceny dokonuje sam przełożony, nie będzie ona wystarczająco miarodajna. Pełny obraz kompetencji danego pracownika można natomiast uzyskać dzięki metodzie informacji 360 stopni.

Ten model oceny polega na obiektywnym ocenianiu innych oraz otrzymywaniu informacji zwrotnych na swój temat (odkrywamy swoje mocne i słabe strony). Pozwala to pozyskiwać informacje na temat danego pracownika pochodzące z wielu źródeł. Dzięki temu można dokładnie przeanalizować pracę każdej osoby oraz dotrzeć do źródła ewentualnego problemu.

Metodę 360 Degree Feedback stosuje się głównie w przypadku trudnych do oszacowania umiejętności interpersonalnych, przywódczych, czy menedżerskich. Informacje uzyskane przy pomocy tej metody służą m.in. do ewaluacji szkoleń i rozwoju osobistego pracowników.

Podstawą oceny 360° jest kwestionariusz z jasno i precyzyjnie skonstruowanymi pytaniami dotyczącymi zachowań osoby ocenianej. Ankietę wypełniają współpracownicy, zwierzchnik, a często również wewnętrzni i zewnętrzni klienci. Naturalnie oceniany pracownik musi dokonać także samooceny. Oceniane jest zachowanie, a nie intencje danej osoby i to należy uświadomić wszystkim przed rozpoczęciem procesu oceny. Oczywiście warunkiem powodzenia tej metody jest szczerość wypełniających kwestionariusz.

Korzyści płynących z tej metody oceny pracowników jest wiele. Osoba oceniana ma możliwość odkrycia swoich słabych i mocnych stron, a przez to poprawienia jakości swojej pracy oraz samodzielnego stworzenia planu rozwoju osobistego. Pracodawca może liczyć z kolei na poprawę komunikacji z pracownikiem i znaleźć sposób na motywowanie podwładnych np. poprzez okazanie wsparcia w ich pomysłach. Nie należy jednak przy użyciu tej metody podejmować decyzji o ewentualnym awansie, czy podwyżkach.

You Might Also Like

Dodaj komentarz

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>