Artykuły, Baza wiedzy

O sensie szkolenia

Nie ma dziś w HR bardziej popularnego trendu niż szkolenia pracownicze. Szczególnie, gdy dotyczą kompetencji miękkich – te bowiem przydają się tak biznesmenom, jak i osobom pracującym w firmie budowlanej. Aby jednak miały one sens i pozostawiły po sobie skuteczną zmianę konieczne jest stosowanie kilku zasad. Oto te najważniejsze.

To, czy szkolenie będzie przydatne zależy przede wszystkim od jego tematu. Nie chodzi przecież o szkolenie pracowników dla samego szkolenia, a raczej dostosowanie zagadnień do faktycznych, realnych potrzeb zespołu. Decydując się więc na nie, należy odpowiednio przemyśleć potrzeby firmy – tak obecne jak i przyszłe. Nie mniej ważne to wybór trenerów i firmy szkoleniowej, która dobrze czuje się w szkoleniach właśnie z danego zakresu.

Ogromnie istotna jest także motywacja i nastawienie do szkolenia pracowników oraz liderów zespoły. Jeśli na szkolenie przyjdzie grupa osób, która nie tylko nie widzi w tym wszystkim sensu, uważa je za stratę czasu, czy wręcz buntuje się przed wszystkimi zmianami, które mogłyby być wprowadzone, nie możemy oczekiwać sukcesu.

Zdobywanie nowych umiejętności pracy w zespole, czy nawet samodzielnej to proces, a nie przełączanie przycisku, po którym w magiczny sposób, wszyscy zaczną lepiej pracować. Jak twierdzą doświadczeni trenerzy i szkoleniowcy, swoisty zapał poszkoleniowy, który zwykle pociąga za sobą zmiany w firmie polegające na wdrożeniu zdobytej wiedzy, utrzymuje się około miesiąca. Jeśli w tym czasie, wszelkie próby implementacji w firmie nowych koncepcji okażą się nieskuteczne, bardzo trudno pracownikom będzie to zrobić w przyszłości. Niepowodzenia bowiem najczęściej prowadzą do powrotu do starych narzędzi i starych nawyków – są one dobrze oswojone i przynoszą znane skutki oraz satysfakcję.

Szczególnie więc ważne przy planowaniu szkolenia, jest odpowiednie zaangażowanie istotnych członków organizacji. Chodzi nie tylko o przedstawicieli działu HR, którzy powinni przybyć na niedobrze przygotowani, aby potrafić wyciągać wnioski z obserwowanych podczas szkolenia zmian dziejących się w grupie. Ważne jest także włączenie w ćwiczenia grupowe szefa. A to z konieczności oznacza, iż podczas szkolenia musi utrzymać się atmosfera bezpieczeństwa, która pozwoli obydwu stronom w sposób luźny i bezstresowy komunikować się ze sobą.

Szkolenia dla pracowników są ważne oraz mają sens. Przede wszystkim jednak czemuś powinny służyć – a to zależy od motywacji i determinacji wszystkich uczestników szkolenia – pracowników, szefostwa oraz trenerów.

You Might Also Like

Dodaj komentarz

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>