Artykuły

Najnowsze trendy w rozwoju pracowników – cz. I

Gospodarka europejska

Gospodarka europejskaKondycja polskiej gospodarki przez ostatnie lata w głównej mierze była regulowana poprzez dynamiczne zmiany na rynkach międzynarodowych. Zarówno megatrendy, jak i kryzys wpłynęły na obecny stan rynku, a także sytuację biznesową firm. To właśnie te wydarzenia mają znaczący wkład także na sposób myślenia o rozwoju pracowników i przyszłych planach.

Oprócz środków unijnych, w 2014 roku jeszcze inne czynniki będą decydować o kondycji branży szkoleniowo-doradczej. Oto kilka najważniejszych trendów:

1. Nowa perspektywa finansowa EFS na lata 2014-202 – zdokumentu strategii wykorzystywania funduszy europejskich przez Polskę w latach 2014-2020, wynika, że środku unijne wykorzystywane będą na dwóch poziomach – centralnym oraz regionalnym. Dzięki temu znacznie może zwiększyć się gotowość małych i średnich firm do inwestowania w szkolenia czy rozwój pracowników. Teraz odpowiedzialność za wybór ścieżek, form rozwojowych czy treści zostanie przeniesiona na pracodawców i firmy – może stanie się to motywatorem do wprowadzania przemyślanej i spójnej selekcji działań szkoleniowych, a także działań doradczych.

2. Dojrzewanie rynku szkoleniowo-doradczego – tym roku będziemy przyglądać się licznym przetasowaniom wśród usługodawców szkoleniowych – a to za sprawą tego, że wiele z nich nie poradzi sobie bez wsparcia ze środków EFS. Przez to liczba podmiotów na rynku zacznie maleć, rozpocznie się walka konkurencyjna, a firmy szkoleniowe będą musiały walczyć o klientów na dwa sposoby: albo jakością rozwiązań lub niską cen.

3. W obszarze rozwoju pracowników obserwujemy wzrost zjawiska „Joy of missing out” (JOMO). Oznacza on radość z powodu ucieczki od natłoku informacji, rezygnacji z mediów społecznościowych i technologii. Szybki rozwój funkcjonowania doprowadził do wykształcenia się potrzeby zatrzymania tu i teraz, uświadomienia sobie tego kim jestem, czym się zajmuję, dokąd podążam. W szkoleniach z JOMO najważniejsza jest praca nad sobą, dotarcia do ukrytych potrzeb i wartości. W 2014 roku znacznie wzrośnie zainteresowanie formami szkoleniowymi, które pozwalają na rozwój według koncepcji JOMO.

 

You Might Also Like

Dodaj komentarz

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>