Artykuły

Na czym polega coaching?

Coaching

CoachingCzym jest coaching? Profesjonalny coaching wykorzystuje narzędzia psychologii, edukacji, psychoterapii i komunikowania się. Głównym kanałem porozumiewania się jest rozmowa. Indywidualne doskonalenie pracownika poprzez doświadczoną osobę, czyli coacha, ma na celu pracę nad rozwojem umiejętności i kompetencji, zarówno zawodowych, jak i społecznych. Treningi mają także na celu zwiększenie motywacji, zaangażowania oraz wykształcenie poczucia odpowiedzialności za rozwój firmy.

Relacje pomiędzy coachem a uczniem oparte są na partnerstwie – trener ma za zadanie pomoc swojemu podopiecznemu osiągnąć postawione sobie cele, które zostały wcześniej wspólnie określone. Coach tak prowadzi spotkania, że uczeń chce wprowadzić wiele pozytywnych zmian do swojego życia zawodowego czy prywatnego. Jednocześnie trener pomaga uczniowi zachować zdrową równowagę pomiędzy tymi dwoma obszarami.

Do głównych zasad coachingu należy poszukiwanie takich obszarów aktywności pracownika, których wzmocnienie pozwoli na poprawę efektywności i zadowolenia  z pracy.

Celem coachingu menedżerskiego jest rozwój wielu umiejętności potrzebnych do efektywnego zarządzania zespołem – zdolności negocjacyjnych, komunikacyjnych, zarządzania czasem czy potencjałem pracowników, praca pod presją czasu i stresu. Treningi takie pozwalają także na wzmocnienie umiejętności przywódczych – zbudowanie autorytetu, umiejętność nawiązywania współpracy i relacji.

 

You Might Also Like

Dodaj komentarz

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>