Artykuły, Baza wiedzy

Model Noela Burcha a organizacja szkoleń

Hierarchia kompetencji

Zdecydowana większość szefów działów zasobów ludzkich nie ma wątpliwości, że rozwój zawodowy pracowników firmy powinien być dla niej priorytetem. W rzeczywistości jednak kadry menadżerskie mało uwagi przeznaczają na właściwy dobór szkoleń. Zwykle też dokonując selekcji, działają bez właściwej wiedzy, co zmniejsza szanse na uzyskanie wymiernych korzyści ze doszkalania pracowników. Nie zdają sobie oni sprawy, że w każdym niemal przedsiębiorstwie pracują ludzie będący na różnym etapie świadomości co do własnych kompetencji. Wrzucanie ich wszystkich do jednego worka jest często popełnianym błędem.

Hierarchia kompetencjiEtapy świadomości kompetencji zdefiniowane zostały w latach 70. XX wieku przez pracownika Gordon Training International, Noela Burcha. Pierwszym z nich jest nieświadoma niekompetencja. Dotyczy on przede wszystkim młodych pracowników, którzy stawiają w karierze zawodowej pierwsze kroki. Osobom będącym na tym etapie zdaje się mają dużą wiedzę i umiejętności. W rzeczywistości jednak, mimo dużej wewnętrznej motywacji, ich praca jest bardzo nieefektywna. Drugim etapem jest świadoma niekompetencja. Pojawia się ona, gdy pracownik zaczyna dostrzegać, że istnieje wiedza i narzędzia, które pozwoliłyby mu lepiej wykonywać powierzone mu zadania, ale nie znajdują się one jeszcze w jego repertuarze. Dopiero na tym etapie pojawia się szczera chęć doskonalenia zawodowego. Kolejnym etapem jest świadoma kompetencja. W fazie tej pracownik wie, że dysponuje odpowiednimi narzędziami. Ostatnim etapem wyróżnionym przez Burcha jest nieświadoma kompetencja. Osoby w tej fazie mają już tak długą praktykę zawodową, że wykonują powierzone im zadania automatycznie.

Aby dobrze przygotować ofertę szkoleń, koniecznie trzeba wiedzieć, którzy pracownicy są na którym etapie świadomości kompetencji. Przede wszystkim trzeba jednak pamiętać o tym, że wysyłanie na szkolenia osób znajdujących się w fazie nieświadomej niekompetencji jest zwykle zwykłym marnowaniem środków. Osobom takim, w pierwszej kolejności należy uświadomić ich brak kompetencji i właściwie zainspirować do podnoszenia kwalifikacji. Pamiętać tu też należy, że pracownicy znajdujący się na różnych etapach, mają inne potrzeby dotyczące samej formy szkoleń. Osoby na pierwszych etapach potrzebują przede wszystkim wiedzy. Stąd też zbyt duży udział warsztatów w szkoleniu nic im nie da. Nie dysponują one bowiem narzędziami, które mogliby przećwiczyć. Odwrotnie jest natomiast z ludźmi na ostatnich etapach. Szukają oni bowiem przede wszystkim platformy wymiany doświadczeń.

You Might Also Like

Dodaj komentarz

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>