Artykuły

Jak i po co weryfikować kompetencje językowe pracowników?

Kompetencje językowe są obecnie czymś niezbędnym w rozwoju kariery. Umiejętność posługiwania się językami obcymi otwiera pracownikom drzwi do najlepszych pracodawców, a firmom, które ich zatrudniają umożliwiają wejście na rynek międzynarodowy. Językiem, który trzeba bezwzględnie znać jest angielski, który stał się współczesną łaciną – językiem uniwersalnym niezbędnym do komunikacji biznesowej. Z tego też względu ciężko dziś znaleźć ofertę pracy, w której nie byłoby określonych wymagań dotyczących znajomości właśnie tego języka. 

Zdecydowana większość pracodawców oczekuje od swoich pracowników umiejętności posługiwania się angielskim co najmniej w stopniu komunikatywnym. Według badania „English Impact”, zleconego przez British Council, 72 %, respondentów, uważa, że władanie językiem pomogło im w znalezieniu pracy. Coraz więcej przedsiębiorców bowiem rozszerza swoją działalność poza granicę kraju, by rozwijać swój biznes i zarabiać więcej. By być konkurencyjnym na rynkach zagranicznych nie wystarczy jednak tylko dobry produkt, czy usługa. Najważniejsza jest komunikacja z klientem, a ta, żeby przebiegała sprawnie, wymaga znajomości języka. Absolutną podstawą w dzisiejszych czasach jest władanie najpopularniejszym językiem świata, czyli angielskim właśnie. Poziom jego znajomości u pracownika powinno się dokładnie sprawdzić już podczas rozmowy rekrutacyjnej.

Zweryfikowanie umiejętności językowych pracownika już na poziomie rekrutacji pomoże uniknąć kosztów, jakie może ponieść firma w związku z tym, że pracownik będzie musiał przejść szkolenie językowe lub że z powodu braku płynności językowej nie dokończy w przyszłości ważnej zagranicznej transakcji. Nierzadko zdarza się bowiem, że deklarowana w CV umiejętność nie znajduje odzwierciedlenia w rzeczywistości. Nawet certyfikat nie gwarantuje odpowiedniego poziomu znajmości języka. Jeśli bowiem został uzyskany kilka lub kilkanaście lat wcześniej, a kandydat w międzyczasie nie miał okazji się nim posługiwać, to ów poziom pewnie znacznie się obniżył. Rozmowa rekrutacyjna jest zatem najlepszym momentem na sprawdzenie realnych umiejętności przyszłego pracownika.  Niezwykle istotny jest jednak sposób przeprowadzenia owej weryfikacji. Warto tutaj wyjść poza zwyczajowy small talk, bo do rozmowy o przysłowiowej pogodzie każdy może się wcześniej przygotować. Jeśli tylko środki nam na to pozwalają, skorzystajmy z testu, który będzie zgodny ze standardami międzynarodowymi. Idealny w tym celu jest test Aptis opracowany przez British Council. Zakres tego testu to: gramatyka, słownictwo, mówienie, pisanie, czytanie oraz rozumienie ze słuchu. Po odbyciu takiego testu językowego, zdającemu zostanie przypisany odpowiedni stopień znajomości języka (A1 – C2).  Wtedy będziemy mieli pewność, że deklarowana w CV znajomość angielskiego jest zgodna lub rozmija się z prawdą.

You Might Also Like

Dodaj komentarz

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>