Artykuły

Executive Coaching – indywidualne podejście do każdego klienta

Rozwijanie umiejętności pracowników

Rozwijanie umiejętności pracownikówExecutive Coaching to nowoczesne narzędzie rozwojowe, które kierowane jest do osób plasujących się na najwyższym poziomie hierarchii organizacji firmy.

W USA już ponad połowa wszystkich organizacji korzysta z tego narzędzia.

Istnieje jednak wiele fałszywych przekonań o executive couching. Zweryfikujmy cztery z nich:

  1. executive couching to coś więcej niż rozmowa, to także zastosowanie pewnych technik, narzędzi i wykorzystanie umiejętności trenera;

  1. to nie tylko konsultacje. Doradztwo nastawione jest na poprawę procesów w organizacji. Tymczasem coaching skupia się na podnoszeniu kompetencji osób i zespołu;

  1. to nie terapia w pracy. Osoby, które nie czują się pewnie psychicznie powinny iść do psychologa, a nie korzystać z porad trenera. Coaching dedykowany jest osobom, które są mogą podjąć odpowiedzialność za to co chcą zrobić, są gotowi podjąć ryzyko i szybko zrealizować swoje cele;

  1. nie jest kierowany do słabych liderów: Executive Coaching najlepiej sprawdza się w przypadku liderów z dużym potencjałem.

Przez ostatnich kilka lat executive couching ewoluował. Teraz zdefiniowanie tego narzędzia jest o wiele łatwiejsze i możemy wyróżnić dwa obszary wiedzy: proces i zestaw umiejętności.

Proces: wykorzystywany jest najczęściej do pracy z klientami indywidualnymi i można go podzielić na następujące etapy:

  1. Ocena – metodologia oceny klienta uzależniona jest od potrzeb klienta, organizacji jaką reprezentuje i narzędzi, które stosuje trener: samoocenę czy wywiady.

  1. Wytyczenie celu – na podstawie informacji zebranych w fazie oceny, trener pomaga klientowi w stworzeniu osobistych i profesjonalnych celów.

  1. Opracowanie pisemnego planu trenerskiego.

  1. Wdrożenie planu, regularne spotkania, konsultacje, dyskusje o przebiegu treningów.

  1. Pomiar i ocena postępów.

  1. Przejście do długoterminowego rozwoju: gdy cele zostaną osiągnięte, trener pomaga klientowi przejść do długoterminowych planów rozwoju.

Zestaw umiejętności dobrego couch’a

Trener posiada umiejętności, które pozwolą nie tylko na standardowe rozmowy, ale wzbudzi on także zaufanie, rzuci światło na to co jest istotne i pomoże plany przekuć w realizację celów. Trener musi także być świetnym słuchaczem, który panuje nad swoim tonem głosu, mimiką ciała i gestykulacją.

You Might Also Like

Dodaj komentarz

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>