Artykuły, Firmy

Crowdsourcing – wyzwanie na miarę jutrzejszych liderów. Jak uczynić pracowników współtwórcami innowacji?

Źródło: pixabay.com

System i forma pracy stosowana dziś przez większość dużych i średnich firm stworzona została głównie z myślą o pokoleniu baby boomers. Według badania Global generations przeprowadzonego przez EY, do roku 2025, 75% pracowników będą stanowili Millenialsi. Ich oczekiwania wobec pracodawców koncentrują się głównie wokół elastycznego podejścia do pracy, wspierania współpracy pomiędzy zespołami, wykorzystania przez pracodawcę potencjału, jaki pracownik ma do zaoferowania.  

Czy dzisiejsi liderzy są na to gotowi?

Źródło: pixabay.com

Źródło: pixabay.com

Jak wskazuje dr Karol Raźniewski, dyrektor zespołu People Advisory Services w EY Polska – Pracodawcy często nie nadążają za wzrostem kompetencji pracowników – nie potrafią wykorzystać ich doświadczenia i potencjału. Wraz z rosnącą dominacją pracowników urodzonych w latach 1981-1996, kluczowe staje się opracowanie nowej strategii angażowania tego pokolenia – dzieci nowoczesnych technologii, którym łatwiej jest się porozumiewać cyfrowo niż w tradycyjny sposób (według ponad połowy ankietowanych biorących udział w badaniu „Gen Z: Digital in their DNA”, przeprowadzonym przez JWT Intelligence w 2012 roku). Młode pokolenie, które już pojawia się u pracodawców stawia na multidyscyplinarność, czyli łączenie różnych dziedzin wiedzy w nowy, innowacyjny efekt. Pracodawcy, którzy będą w stanie wykorzystać tę kreatywność wygrają wyścig o te najbardziej utalentowane osoby. – dodaje Raźniewski.

Crowdsourcing rozumiany w tym ujęciu jako model zarządzania kompetencjami wewnątrz firmy, pozwala podnieść zaangażowanie, zwiększyć efektywność i uczynić pracowników współodpowiedzialnymi za dalszy rozwój firmy. Poprzez włączenie pracowników niezależnie od piastowanej funkcji w proces tworzenia nowych rozwiązań, firma ma szansę stworzyć transparentne środowisko, pozyskać innowacyjne pomysły i jednocześnie zidentyfikować utalentowane jednostki.

Przestrzeń pracy przyszłości, która zwiększa zaangażowanie

Postępująca globalizacja, ekonomiczna niestabilność i walka o zdolnych pracowników od kilku lat wpływają na zmiany w podejściu do pracy wśród dużych i średnich firm. Widoczne zmiany w formie organizacji przestrzeni i aranżacji biur odzwierciedlają wzrastające zapotrzebowanie pracowników na elastyczne podejście i zmiany w stylu pracy. Dzięki technologii, jesteśmy dziś w stanie pracować z każdego miejsca i  korzystać z dowolnego urządzenia w dogodnym czasie, a pracodawcy coraz częściej oceniają wyniki prac, a nie czas spędzony w pracy. Biurowce przekształcane są w przestrzenie typu paperless, następuje redukcja prywatnych biur poprzez wprowadzanie open space i systemów hot desk. Coraz częściej praktykowana jest idea pracy z domu, tzw. home office. Niektóre firmy stawiają na ideę wprowadzania ducha start-upów do świata korporacyjnego poprzez m.in. dołączanie przestrzeni coworkingowych, wspierając tym samym proces formowania interdyscyplinarnych zespołów pracujących nad innowacyjnymi rozwiązaniami. Naszpikowane technologią innowacyjne i dostosowane do indywidualnych potrzeb pracowników przestrzenie biurowe, pomagają utrzymać wysokie zaangażowanie, podnoszą efektywność pracy i jednocześnie zmniejszają koszty związane z najmem przestrzeni.

Crowdsourcing katalizatorem zmiany

Nowoczesne podejście do projektowania przestrzeni biurowych i zastosowanie technologii to najbardziej namacalne i widoczne zmiany. Te najważniejsze natomiast zachodzą w kulturze organizacyjnej, formie organizacji pracy, które są w stanie zapewnić pełne wykorzystanie potencjału i know-how pracowników. Nastawienie na otwartość, współpracę pomiędzy zespołami, wprowadzanie różnorodności do codziennej coraz bardziej wyspecjalizowanej pracy, to właśnie wartości, jakie cenią w pracy Millenialsi. Crowdsourcing pozwala pozyskać pomysły od zasobów wewnętrznych, wspierając różnorodność doświadczeń i podejść do tematu.

Programy otwartej innowacji wzbogacają codzienną pracę stanowiącą obowiązek każdego pracownika i umożliwiają im zaangażowanie oraz włączenie się w dalszy rozwój firmy. Takie podejście może uczynić pracowników współtwórcami strategii rozwoju, autorami nowych produktów czy usług, badaczami rynku. Idea crowdsoucingu bazuje na zaufaniu do pracowników, podnosząc ich samozadowolenie oraz dając im realny wpływ na zmiany. Pracownicy są kopalnią wiedzy na temat rynku, potrzeb konsumentów, konkurencji czy potencjalnych nowych rozwiązań. Ta wiedza jest niemal w zasięgu ręki firmy, tylko mało kto sięga po tzw. collective knowledge i wydobywa te pomysły.

Poszukiwanie innowacji w oparciu o merytokrację kadrową

Zmiany i postępująca konkurencyjność wywierają na firmach coraz większą presję na szybkie wdrożenie innowacyjnych rozwiązań. Firmy mają coraz mniej środków i przede wszystkim czasu, aby pozwolić sobie tylko na poleganie na działaniach z zakresu B+R. W obszar, który dotychczas był domeną wyspecjalizowanych komórek, firmy coraz częściej decydują się włączać pracowników o różnych kompetencjach. Otwarta innowacja w naturalny sposób znosi bariery i hierarchiczność w firmie, gdyż równouprawnia wszystkich do proponowania rozwiązań. Udowadnia, że każdy, niezależnie od piastowanej funkcji, może mieć dobre pomysły, które zmienią firmę i w praktyce, często najlepsze pomysły pochodzą z najmniej oczywistego źródła.

Połączenie technologii i metodologii kluczem do sukcesu

Na rynku światowym pojawia się coraz więcej platform crowdsourcingowych, które umożliwiają szybkie wdrożenie programów angażowania dedykowanych grup docelowych. Technologia w tego typu programach stanowi narzędzie, które dzięki zastosowaniu różnorodnych funkcjonalności, jak możliwość zgłaszania pomysłów, głosowania, dyskutowania czy współpracy w grupach, pozwala na zaangażowanie się pracowników na dużą skalę, szybko i w dogodnym dla nich czasie. Jednak drugą równie istotną kwestią jest opracowanie odpowiedniej metodologii angażowania dla organizacji – formułowanie wyzwań, dobór formy nagradzania odpowiadający kulturze danej organizacji, kryteriów oceny zgłoszonych propozycji, komunikacja ze społecznością pracowników oraz zapewnienie ciągłości działania – aby przeniknęła ona do DNA firmy. Dopiero połączenie narzędzia technologicznego z odpowiednią metodologią działania umożliwia pełne dostosowanie rozwiązania do kultury firmy.

Jak wdrożenie usług crowdsourcingowych może wyglądać w praktyce?

Pierwszy projekt powinien dotyczyć tematu, który jest bliski i atrakcyjny dla wszystkich pracowników firmy, aby zaangażować szerokie grono zainteresowanych. Można na przykład zaangażować pracowników na etapie projektowania nowej przestrzeni biurowej i poprosić ich o dzielenie się swoimi pomysłami dotyczącymi najlepszych rozwiązań. Tak wdrożony program tworzy korzystne warunki do rozszerzenia tematyki wyzwań o konkretne zadania biznesowe w oparciu o długoterminowy plan zaangażowania pracowników w innowację. Usługi crowdsourcingowe można wdrożyć na różnych etapach, biorąc pod uwagę planowane zmiany, cele organizacji, jak i jej kulturę. Kluczowym dla skuteczności jest tutaj działanie według uprzednio opracowanego planu i korzystanie ze sprawdzonych narzędzi do zarządzania procesem zmiany.

http://www.ey.com/pl/pl/services/advisory/crowdsourcing/crowdsourcing-uslugi

Autor: Joanna Kasprzycka-Rosikoń, Business Development Leader w EY Crowdsourcing

You Might Also Like

Dodaj komentarz

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>