Artykuły

Certyfikaty biznesowe – warto je mieć!

Certyfikaty BiznesoweCzy certyfikaty są nadal sposobem na wyróżnienie się wśród kandydatów dla poszukujących pracy? Czy są również dobrym wyznacznikiem dla działów HR, które poszukują wykwalifikowanych pracowników? Odpowiedź jest prost – certyfikaty biznesowe rozpoznawane na całym świecie otwierają drogę kariery dla większości kandydatów, a dla firm rekrutujących lub wewnętrznych działów HR są potwierdzeniem wysokich kwalifikacji kandydata.

CIMP, CIHRMP, CIPT, CIPN dla większości to tylko dziwnie brzmiące skróty jednak dla kandydatów na pracowników i pracodawców to dobrze znane nazwy certyfikatów menadżerów i specjalistów: trenerów biznesu, negocjatorów biznesowych. Takich międzynarodowych certyfikatów jest oczywiście znacznie więcej, są w większości akceptowane przez firmy i instytucje na całym świecie. Bez wątpienia ich posiadaczom znacząco ułatwiają zdobycie pracy i to na często na wysokich kierowniczych stanowiskach.

Czemu certyfikaty biznesowe mają taką wartość?

Na to ma wpływ między innymi niewystarczające szkolna edukacja, która daleka jest od praktycznej wiedzy. Aby rozwijać się zawodowo i myśleć o karierze na wysokim stanowisku w znanych firmach kandydat musi się kształcić na włąsną rękę. Szczególnie w branżach finansowych na całym świecie nacisk na posiadanie certyfikatu jest znaczący. Oczywiście prócz uczestnictwa w programach certyfikacji można również rozpocząć studia podyplomowe na uznanych na całym świecie uczelniach wyższych, których dyplomy również będą honorowane w firmach i instytucjach. Jednak dzięki usystematyzowanej certyfikacji umiejętności kandydatów przedsiębiorstwa mają znacznie ułatwione zadanie podczas weryfikacji kompetencji przyszłych pracowników.

Kto ustanawia certyfikaty?

Określaniem programów certyfikacji i warunków przyznawania certyfikatów biznesowych zajmują się odpowiednie organizacje – międzynarodowe stowarzyszenia takie jak: brytyjskie ACCA (dla specjalistów z branży finansowej), amerykański instytut IIA (dla audytorów wewnętrznych), ACI (dla managerów i specjalistów z różnych dziedzin biznesu), CIM (dla margetingowców), CFA (dla doradców finansowych). Każda instytucja zajmuje się certyfikacją kandydatów w określonej dziedzinie biznesu. Samych organizacji jest znacznie więcej, jednak przy ich wyborze powinniśmy się kierować marką danego certyfikatu i tym, czy jest akceptowalny przez większość poażnych firm w danej branży.

Dla kogo są certyfikaty?

Najbardziej cenione certyfikaty nie są oczywiście dla wszystkich – do przystąpienia do proces certyfikacji berdzo często wymagane jest kilkuletnie doświadczenie w pracy na określonym stanowisku. Zatem certyfikaty nie są na pewno dla początkujących pracowników, rozpoczynających dopiero pracę. Najczęściej korzystają z nich już doświadczeni managerowie i specjaliści, którzy pragną usystematyzować swoją wiedzę a przy tym potwierdzić swoje rzeczywiste kompetencje. To wszystko sprawia, że zdobycie certyfikatu nie jest wcale proste.

Zdobyć certyfikat jest trudno? To dobrze!

Między innym dlatego, że program certyfikacji trwa od jednego roku do trzech lat, ilość zajęć jest bardzo duża a egzaminy są trudne – omawiane wyżej certyfikaty mają tak dużą wartość dla pracodawców i dla samych kandydatów do certyfikatów. Na polskim rynku mamy dość nowy projekt o nazwie Polska Rama Kwalifikacji, który powstaje już od jakiegoś czasu w Instytucie Badań Edukacyjnych. Polska Rama Kwalifikacji ma usystematyzować cały system certyfikacji, który będzie dostosowany do europejskich i światowych rozwiązań tego typu. Dla pracodawców i posiadaczy certyfikatów będzie sporym ułatwieniem jeśli chodzi o orientację w systemie edukacji i realne kompetencje osoby certyfikowanej.

You Might Also Like

Dodaj komentarz

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>