Artykuły, Szkolenia

Brak szkoleń BHP zwiększa ilość wypadków w pracy

Szkolenia BHP

W 2015 roku w wypadkach przy pracy zginęły w Polsce 42 osoby, które uprzednio nie przeszły szkolenia BHP. Około 10% procent wszystkich wypadków dotyka osoby, które nie zostały przeszkolone w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy lub przeszkolono je niewłaściwie. Tymczasem u co trzeciego kontrolowanego pracodawcy Państwowa Inspekcja Pracy stwierdziła nieprawidłowości w tym zakresie.

Szkolenia BHPW latach 2014-2015 inspektorzy PIP przeprowadzili niemal 5000 kontroli, których celem było sprawdzenie szkoleń BHP. Aż trudno w to uwierzyć, ale w XXI wieku, w kraju europejskim istnieją zakłady pracy, w których nie przeszkolono w tym zakresie ani jednego pracownika! Dane PIP wskazują, że brak szkoleń z zakresu BHP jest jedną z głównych przyczyn wypadków w miejscu pracy. Inspektorzy ocenili, że jest on przyczyną ok. 10% wypadków w przemyśle (i aż 20% śmiertelnych), 13% w budownictwie (aż 23% śmiertelnych), 12% w handlu i naprawach pojazdów (9% śmiertelnych) i 16% w sektorze rolnictwa i leśnictwa (23% śmiertelnych).

Państwowa Inspekcja Pracy ocenia, że przez brak właściwego przeszkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy w latach 2013–2015 śmierć w wypadkach poniosło w sumie 149 pracowników, a 289 doznało ciężkich obrażeń ciała.

Według specjalistów z zakresu BHP, celem szkoleń jest wytworzenie w pracownikach świadomości zagrożeń. Bez tego wielu zatrudnionych ma tendencję do ich lekceważenia lub wykonywania czynności mimo zagrożenia, z którego zdają sobie sprawę, niestosowania środków ochrony indywidualnej lub użycia nieodpowiednich środków oraz stosowania niebezpiecznych metod pracy.

Pamiętać trzeba, że pracodawca – jako organizator pracy – ponosi pełną odpowiedzialność za jej bezpieczeństwo i higienę. Zobowiązany jest on do przeprowadzenia zarówno wstępnego szkolenia BHP jak i cyklicznego ich powtarzania.

You Might Also Like

Dodaj komentarz

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>