Artykuły

Action learning, czyli samodoskonalenie się w grupach eksperckich

Action Learning

Action Learning to metoda doskonalenia zawodowego, której głównym fundamentem jest samopomoc wewnątrz niewielkiej grupy specjalistów w danym zakresie. Główną jej siłą jest fakt, że wymusza ona refleksję i powtórną analizę własnych działań. Wszystkie te działania mają na celu wyeliminowanie błędów i optymalizację poszczególnych obszarów działalności zawodowej.

Action LearningMetoda ta wymyślona została w latach 40 XX wieku przez profesora Reginalda Revansa. Revans, który reprezentował również Wielką Brytanię w skoku w dal na letnich Igrzyskach Olimpijskich w Amsterdamie w 1928 roku, opracował action learning, gdy zorientował się, że klasyczne metody szkoleniowe nie są zbyt skuteczne. Zauważył on, że w grupach eksperckich największy przepływ wiedzy miał miejsce nie w czasie trwania samych szkoleń, ale podczas przerw między zajęciami. Postanowił wykorzystać to, by stworzyć bardziej skuteczny system samodoskonalenia zawodowego.

W swojej obecnej formie – bo myśli Revansa są ciągle rozwijane – action learning opiera się na formowaniu zespołów eksperckich (ang. action learning sets), które spotykają się cyklicznie, by rozwiązywać konkretne problemy z jakimi spotkali się w swoim życiu zawodowym ich członkowie. Grupy takie według założeń liczą ok. 6-8 osób, a sam przebieg spotkań jest zestandaryzowany i składa się z czterech trwających między 30 a 45 minut etapów.

W pierwszej kolejności każdy z członków grupy musi przedstawić problem, który napotkał. Następnie każdy z uczestników zadaje pytania, których celem jest lepsze zrozumienie sytuacji, w której znaleźli się koledzy. Równocześnie osoby odpowiadające na pytania mają szansę na dodatkowe przeanalizowanie trudności, na które się natknęli. Nierzadko już na tym etapie pojawiają się wstępne wnioski dotyczące rozwiązania problemów.

W etapie trzecim zadający pytania, formułują wnioski oparte o informacje, które udało im się uzyskać i dzielą się z grupą swoimi spostrzeżeniami, odczuciami czy doświadczeniami. Ostatnim etapem action learningu jest zapisanie przez każdego z uczestników wniosków dotyczących jego problemu, ich przeanalizowanie i podjęcie decyzji o wprowadzeniu zmian.

Istotnym plusem action learningu jest fakt, że wszyscy uczestnicy sesji mają konkretny problem, co eliminuje poczucie odosobnienia. Każdy też zmuszony jest do dzielenia się swoją wiedzą. Daje to poczucie satysfakcji związane z dzieleniem się własnym doświadczeniami zawodowymi i byciem ekspertem w jakiejś dziedzinie.

You Might Also Like

Dodaj komentarz

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>