Aktualności, Szkolenia biznesowe

Zamiast ryzykować, lepiej nim zarządzać

zarządzanie ryzykiem ERM

Przedsiębiorstwa muszą mierzyć się z różnymi sytuacjami biznesowymi, a zarząd niejednokrotnie podejmuje strategiczne decyzje, które później rzutują na kondycji finansowej firmy. Aby wyprowadzić organizację z każdej burzy, warto zastosować rozwiązania zintegrowanego zarządzania ryzykiem.

Według badań przeprowadzonych przez Chartered Institute of Management Accountants (CIMA) aż 40 proc. przedstawicieli firm z różnych branż uważa, iż problemy, z którymi mierzą się przedsiębiorcy wpływa na sposób działania organizacji. Co więcej, respondenci zauważają, że z roku na rok te problemy stają się coraz bardziej złożone. Co może pomóc w ich rozwiązaniu?

Ryzyko pod kontrolą

Wprowadzanie koncepcji zintegrowanego zarządzania ryzykiem Enterprise Risk Management może poprawić funkcjonowanie przedsiębiorstwa, ułatwi podejmowanie biznesowych decyzji, ale przede wszystkim zwiększy kontrolę potencjalnych zagrożeń. Według CIMA prawie połowa zbadanych firm prowadzi rejestr oraz inwentaryzację ryzyka. 69 proc. przedsiębiorstw posiada także odpowiednie procedury lub szablon służące ocenie i eliminowaniu zagrożeń. Monitorowanie sytuacji firmy, szybkie rozpoznanie zagrożeń, a następnie ocena ryzyka pozwala podejmować przemyślane decyzje. Zarządzanie ryzykiem wymaga jednak odpowiednich kompetencji i procedur, a nie tylko doraźnych narzędzi.

Brak szkoleń ERM

Przedsiębiorcy, chociaż zdają sobie sprawę z problemów, które mogą zagrozić funkcjonowaniu firmy, raczej nie szczególnie dbają o to, by w szeregach firmy znalazł się specjalista od identyfikacji ryzyka. Na przestrzeni ostatnich kilku lat aż 80 proc. europejskich firm zrezygnowało ze szkoleń managerów w tym aspekcie. Zgodnie z danymi CIMA tylko jedna trzecia przedsiębiorstw skutecznie wdrożyła praktyki ERM w strategiczne zarządzanie, a identyfikacją ryzyka zajmuje się specjalnie w tym celu wydzielona jednostka.

Szkolenia ERM pozwolą Twoim managerom i członkom zarządu poznać podstawowe zasady zarządzania ryzykiem. Program zajęć powinien obejmować różne rodzaje ryzyka (finansowe, operacyjne, strategiczne), model zarządzania według COSO II, elementy systemu zarządzania (np. wskaźniki ryzyka KRI). Na szkoleniu można dowiedzieć się także, w jaki sposób zaimplementować narzędzia ERM w strategii firmy.

You Might Also Like

Dodaj komentarz

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>