Aktualności, Badania

Współpraca z biznesem priorytetem szkolnictwa zawodowego

Współpraca biznes - nauka

Bezrobocie spada, a rąk do pracy nie ma. Tak twierdzą polscy przedsiębiorcy. Skąd ten paradoks? Okazuje się, że głównym problemem jest brak kandydatów o kwalifikacjach poszukiwanych na rynku pracy. Według badania Bilans Kapitału Ludzkiego przeprowadzonego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości ponad trzy czwarte (dokładnie 76%) pracodawców ma kłopoty ze znalezieniem pracowników spełniających ich oczekiwania.1 Gdzie leży problem? Między innymi w braku dobrze rozwiniętej współpracy między przedsiębiorcami a placówkami edukacyjnymi. Ankieta przeprowadzona przez firmę EDP-Meritis wśród uczniów szkół zawodowych pokazuje, że ponad połowa z nich (53%) nie zna ani zasad rekrutacji, ani wymagań jakie stawiać będą przed nimi pracodawcy.

Przemiany ustrojowe w Polsce przyniosły ze sobą edukacyjny boom. Dobrze rozwinięte – choć niedoinwestowane i słabo powiązane z rynkiem pracy – szkolnictwo zawodowe ulegało w ciągu ostatniego ćwierćwiecza stopniowej degradacji. Dopiero ostatnie lata przyniosły renesans myślenia o konieczności jego wspierania i rozpoczęcie dyskusji o kierunku zmian. Obecnie szkolnictwo zawodowe przechodzi głębokie zmiany, które – miejmy nadzieję – już wkrótce dostosują je do wymagań rynku pracy. Według założeń rządowego planu poprawie ulec ma nie tylko jakość i efektywność kształcenia zawodowego, ale przede wszystkim relacje na linii szkoły-pracodawcy. Na rozwój tych ostatnich przewidziano m.in. całkiem spore środki z programów regionalnych Unii Europejskiej.

Celem reform jest stworzenie systemu, w którym lokalni przedsiębiorcy będą znacznie bardziej zaangażowani w tworzeniu programów nauczania. Oprócz tego duża część środków przeznaczona zostanie na finansowanie staży, w czasie których uczniowie i absolwenci „zawodówek” zdobędą konieczne im w poszukiwaniach pracy doświadczenie.

Uczniowie mają szansę na praktyczną naukę zawodu, obcowanie z nowoczesnym sprzętem i technologiami, a także z doświadczonymi pracownikami. My z kolei mamy możliwość wyszkolenia osób, które mogą dołączyć do naszej kadry. Do tego dochodzą jeszcze korzyści finansowe.

– zachwala współpracę ze szkołami zawodowymi w Niepołomicach i Wieliczce Katarzyna Kupiec z firmy Elektrotermia z Krakowa, świadczącej usługi elektryczne.

You Might Also Like

Dodaj komentarz

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>