Aktualności

W branży HR potrzeba nowych technologii

Czy branża HR przygotowana jest na tzw. “czwartą rewolucję przemysłową”? Jak wynika z badań ADP i IDC, do ideału niestety jeszcze trochę brakuje. Nowoczesne rozwiązania technologiczne skrojone z myślą o zarządzaniu zasobami ludzkimi nie są jeszcze tak rozpowszechnione na świecie, by znacząco usprawnić działania zespołów pracowników.
W badaniu ADP i IDC wzięło udział 2022 specjalistów z 8 krajów europejskich (w tym z Polski). Okazało się, że 22% procesów HCM, czyli około jedna piąta, nadal wprowadzana jest przez pracowników ręcznie. A to niedobrze, bo ich automatyzacja znacznie przyspieszyłaby pracę i dała HR-owcom przestrzeń do realizacji ważniejszych celów. Według 28% respondentów, działy IT uczestniczą w kreowaniu automatycznych rozwiązań HCM jedynie w niewielkim stopniu, zaś 3% powiedziało, że w ogóle nie zauważyło z ich strony takiego zaangażowania. A warto wiedzieć, że oprócz wdrażania nowych rozwiązań komputerowych, działy IT powinny także uczyć HR-owców, jak obsługiwać te systemy. Technologia cały czas się bowiem rozwija, pracownicy z obszarów IT oraz HR powinny więc blisko współpracować ze sobą, żeby jak najbardziej usprawnić pracę swoich firm.

Jak wygląda sytuacja automatyzacji branży HR w Polsce? Według badania nie jest aż tak źle, bo w najbliższym czasie aż 37-49% firm pragnie zainwestować w nowoczesne rozwiązania HCM. Co więcej, spośród wszystkich badanych krajów, to właśnie Polacy wykazali największe zainteresowanie kompleksową integracją systemów do zarządzania kadrowego oraz rozwiązaniami służącymi przeprowadzaniu analiz dotyczących kadr i panelów kontrolnych.
Obszarami, nad którymi – według wspomnianego badania – najbardziej powinny pracować obecnie działy HR, są przede wszystkim szkolenia i rozwój (50%), rekrutacja pracowników (48%), zarządzanie talentami (43%) oraz zarządzanie pracownikami (43%). Są to niestety obszary najmniej podatne na automatyzację, bo łatwiej napisać program do przetwarzania listy płac, selekcjonowania CV czy nawet zarządzania czasem pracowników. Nie znaczy to jednak, że pracy nad tymi najważniejszymi procesami nie można w żaden sposób skomputeryzować. Mimo więc, że rewolucja cyfrowa w branży HR nadchodzi powoli, tak czy inaczej jest ona nieuchronna. Dzięki zwiększonej automatyzacji wspomnianych procesów znacznie wzrośnie znaczenie działów HR i wzrośnie tempo oraz efektywność pracy w przedsiębiorstwach.

You Might Also Like

Dodaj komentarz

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>