Aktualności

Trudne dobrej pracy początki

Każdy student chciałby pracować w swojej dziedzinie. W końcu, by zdobyć wykształcenie, poświęcił setki godzin przesiedzianych na wykładach i ćwiczeniach, dziesiątki zarwanych nocy i mnóstwo nerwów. I tak powinno to wyglądać. Gorzej, gdy w trakcie edukacji studenci muszą poświęcać swój czas, dorabiając. Wtedy zwykle zarobkowa praca, która jest zupełnie niezwiązana z ich rozwojem i znacznie poniżej ich kwalifikacji, wygrywa ze stażami, które choć bardzo rozwojowe, to nie dają szansy na utrzymanie.

Powyższe wnioski zostały wyciągnięte na podstawie raportu zleconego w ramach programu Kariera Polskiej Rady Biznesu zatytułowanego “Student w pracy 2018”. Badano nie tylko chęć studentów do pracy i wysokość ich zarobków, ale przede wszystkim możliwości i przeszkody, jakie stoją na drodze do pracy w wyuczonym lub wybranym zawodzie. Pytania dotyczyły zarówno tego, co już za studentami, jak i tego, na co liczą dalej na swojej zawodowej ścieżce. Jako największy problem wskazywano brak możliwości uzyskania doświadczenia lub w przypadku znalezienia takiej szansy, że jest ona w formie nieodpłatnej. A to doprowadziłoby ich budżet domowy do poziomu poniżej samodzielnego utrzymania się.

Praktyki i staże wakacyjne dla studentów przestały już być tylko dobrą wolą firm. W związku z coraz większymi problemami rekrutacją pracowników, jest to świetna okazja do znalezienia młodych ludzi z ogromnym potencjałem, którzy po niedługim czasie wdrożenia są w stanie zacząć zapełniać wciąż poszerzające się luki w obsadzeniu stanowisk eksperckich. Zgodnie z wcześniej wspomnianym raportem, 64% studentów chce zdobyć doświadczenie już w trakcie studiów. Jednak tylko jedna trzecia wie o pewnych formach zdobycia doświadczenia skierowanych bezpośrednio do studentów. Najsmutniejszym faktem jednak jest to, że tylko 34% pytanych może pozwolić sobie finansowo na bezpłatne praktyki.

Studenci pracują na wiele sposobów. Z pewnością nie można im zarzucić lenistwa zarobkowego. Aż 86% pytanych pracowało w sposób niezwiązany z ich edukacją chociaż raz w trakcie studiów. Jest to zjawisko jak najbardziej normalne, ale wraz z pozyskiwaniem wykształcenia powinno przechodzić w pracę w wyuczonym zawodzie, jednak mimo to obserwujemy wśród studentów wyższych lat podobnie duży odsetek pracujących czysto zarobkowo.

Problemem staży jest nie tylko ich bezpłatność, ale towarzysząca im niska jakość. Skutkuje to brakiem zdobycia realnego doświadczenia. Zarówno nieopłacani studenci nie mają motywacji do pracy, jak i firmy kiepsko organizują takie bezpłatne staże. A oczekiwania studentów nie są wysokie. Doskonale rozumieją oni, że na początku nie dostaną wiele. 57% studentów zarabia 3000-4000 zł, pracując na płatnych stażach w swoim zawodzie. Większość studentów jako satysfakcjonującą wypłatę wskazuje taką poniżej 5000 zł. Radzą sobie też oni z dziennym trybem studiów. 31% pracuje na pełnym etacie, a 39% dorywczo.

Pierwszy staż należy traktować jako pierwszą pracę. Jest bardzo duża szansa, że po tych kliku miesiącach zostanie się w firmie na stałej pozycji lub nawiąże się kontakty pozwalające na jej szybkie znalezienie. Jest to też idealna okazja, by sprawdzić, czy wybrana ścieżka jest dla nas właściwa.

You Might Also Like

Dodaj komentarz

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>