Aktualności, Szkolenia, Zarządzanie

Szkolenie z metodyki PRINCE2

PRINCE2

Szkolenie PRINCE2 przeznaczone jest dla osób, które są odpowiedzialne za uruchomienie projektów, realizację oraz kontrolę ich przebiegu. Adresatami kursu są także członkowie kierownictwa administracji publicznej, zarządu przedsiębiorstw oraz kierowników projektów i podprojektów. Organizatorem szkolenia jest Altkom Akademia.

Wśród tematów, poruszanych na zajęciach, znajdują się m.in.:

  • Wprowadzenie do metodyki PRINCE2
  • Zasady PRINCE2
  • Wprowadzenie do procesów oraz przygotowanie projektów
  • Podstawowe pojęcia metodyki PRINCE2
  • Zarządzanie strategiczne projektem
  • Inicjowanie projektu
  • Ćwiczenia konsolidujące
  • Sterowanie etapem
  • Egzamin Foundation

Po ukończeniu kursu, słuchacze dysponować będą wiedzą na temat prowadzenia projektów w oparciu o metodykę PRINCE2. Metoda ta stanowi jeden z najbardziej popularnych sposobów zarządzania projektami.

Szkolenie trwa 3 dni (22 godziny). Uczestnicy brać będą udział w ćwiczeniach praktycznych, dyskusjach, pracach indywidualnych i w grupach oraz w warsztatach i wykładach. Więcej informacji i zapisy na szkolenie pod adresem: http://www.altkomakademia.pl w zakładce „katalog szkoleń”.

You Might Also Like

Dodaj komentarz

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>