Aktualności, Kwalifikacje

Szkolenia i rozwój drugi najważniejszy trend dla polskiego HR

szkolenia i rozwój

Nauczanie pracowników okazało się jednym z ważniejszych wyzwań dla polskiej branży HR. Wśród 10 trendów w zarządzaniu personelem numerem jeden okazało się przywództwo. Po raz pierwszy na liście pojawiło się zagadnienie przywództwa.

szkolenia i rozwójFirma badawcza Deloitte przeprowadziła ankietę wśród 7 tys. przedstawicieli branży HR i kadry kierowniczej ze 130 krajów, w tym także z Polski. Jak wynika z raportu polscy HR-owcy i managerowie inaczej oceniają trendy w swojej branży od zagranicznych specjalistów. Od dawna na pierwszym miejscu znajdowało się przywództwo, na które w Polsce postawiła większość respondentów. Tymczasem za granicą jako najważniejszy trend branży HR w 2016 uznano zmiany organizacyjne – 92 proc. wskazań.

Szkolenia i rozwój ważny w Polsce

Na drugim miejscu w polskiej edycji badania znalazło się zagadnienie Learning. HR-owcy i managerowie uznali szkolenia i rozwój za ważne lub bardzo ważne. Co ciekawe, na świecie podnoszenie kompetencji jako istotny trend jest uważane przez 84 proc. badanych, co plasuje ten trend w połowie listy. Dla zagranicznej kadry ważniejsze są oprócz zmian organizacyjnych i przywództwa, kultura organizacyjna, a następnie zaangażowanie.

Nowa jakość szkoleń

Skąd taka rozbieżność? Firmy w Polsce obecnie są mocno zaangażowane w podnoszenie kompetencji swoich pracowników. Wiąże się to z szeroką oferta firm szkoleniowych, ale przede wszystkim z atrakcyjnymi dotacjami z funduszów Unii Europejskiej lub dofinansowań z KFS. Powodem takiego zainteresowania kursami doszkalającymi jest również nieodpowiednie przygotowanie kandydatów do wymagań rynku pracy. We wnioskach z badania pojawiły się także opinie, że firmy organizowały szkolenia, które nie przynosiły wymiernych efektów, były źle prowadzone i nie dostarczały wymaganej wiedzy. Dlatego też dużym wyzwaniem dla kadry zarządzające jest tworzenie programu kształcenia o długofalowych skutkach. Pracodawcy zdali sobie sprawę, że rozwój pracowników powinien być zaplanowany i zakrojony na większą skalę, a doraźne kursy niczego nie zmienią.

You Might Also Like

Dodaj komentarz

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>