Aktualności, Kwalifikacje

Spore środki na szkolenia pod znakiem zapytania

euro fundusze

Do 31 stycznia Polska musi uchwalić ustawę o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji. W przeciwnym wypadku konsekwencje finansowe będą bardzo drastyczne.

Komisja Europejska zobowiązała polski rząd do uchwalenia ustawy o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji do końca 2015 roku. Przez kolejny rok władza ustawodawcza i wykonawcza będą miały czas na wprowadzenie pełnej funkcjonalności nowych przepisów. Oznacza to, że do 31 grudnia trzeba zakończyć pracę nad ustawą, które trwały 5 lat, przegłosować ja w Sejmie, ewentualnie przepchać w Senacie i dostarczyć prezydentowi, który musi zdążyć ją podpisać. Jak na polskie warunki czasu jest bardzo niewiele, ponieważ wspólnie muszą pracować wszystkie organy władzy: sejm, senat, rząd, komisje i prezydent.

Nieprzyjemne konsekwencje

Co się stanie, jeśli rząd nie zdąży przed Nowym Rokiem? Wtedy Komisja Europejska nie przyzna Polsce środków z perspektywy finansowej 2014-2020. Chodzi o niebagatelną kwotę 2 mld zł, z czego połowa miała być przeznaczona na szkolenia dorosłych i rozwój pracowników. To jeszcze nie wszystko. Możliwe, że za spóźnienie Polska będzie musiała zwrócić pieniądze z poprzedniego budżetu. To znów nie byle jaka suma: 68 mln zł. W związku z tym nie tylko nie otrzymamy funduszy na szkolenia i poprawę systemu kwalifikacji, ale będziemy musieli zapłacić słoną karę.

Polacy się nie uczą

Zintegrowany System Kwalifikacji nie jest wymuszonym przez Unię przepisem, ale koniecznym rozwiązaniem. To dzięki niemu Polacy wyjeżdżając za granicę do pracy będą traktowani na podobnych zasadach, co inne osoby, które kształciły się w danym kraju. Chodzi np. o sytuację, w której kandydat do pracy po studiach i kursach odbytych w Polsce nie zdobywa posady, ponieważ w firmie nikt nie wie, czego dotyczą jego dyplomy i certyfikaty. Pracę zdobywa wówczas kandydat z gorszym wykształceniem, ale z papierem wydanym w danym kraju. System sprawi, że kompetencje zdobyte w Polsce będą dostosowane do europejskich wymagań.

Komisja Europejska zwróciła uwagę również na słaby wynik, jeśli chodzi o kształcenie dorosłych Polaków. Standardem jest zakończenie edukacji po studiach lub szkole zawodowej. Jest to niechlubny proceder, który miał zostać zmieniony m.in. dzięki wsparciu finansowemu z UE. Czy tak się stanie, będzie zależeć od rządzących.

You Might Also Like

Dodaj komentarz

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>