Aktualności, Ciekawostki, Kwalifikacje

Czy pracodawcy ulegli modzie na szkolenia?

planowanie szkoleń

Mnóstwo polskich przedsiębiorstw wysyła swoich pracowników na szkolenia i kursy. Nie zawsze są one dopasowane do faktycznych potrzeb firmy lub samych zainteresowanych. Wystarczy skorzystać z oprogramowania, by dobrze dobrać program szkoleń.

Według raportu „Bilans Kapitału Ludzkiego” 90 proc. dużych i średnich przedsiębiorstw dba o rozwój kompetencji swoich pracowników. W 80 proc. małych firm pracownicy mogą liczyć na programy rozwojowe. Tylko o 10 p. proc. mniej mikroprzedsiębiorców organizuje szkolenia. W sumie w 2013 roku 1,4 mln firm inwestowało w rozwój personelu.

Pracodawcy zdają sobie sprawę, że podejmowanie działań zmierzających do podnoszenia kwalifikacji zawodowych i osobistych zwiększa konkurencyjność firmy oraz buduje pozytywny wizerunek organizacji. Pytanie tylko, czy pracodawcy popędzani przez gospodarkę wiedzy oraz działy personalne, dla których szkolenia to narzędzie motywacji nie organizują pustych szkoleń. W ten sposób oddelegowani pracownicy nie wynoszą nic z odbytych zajęć, ponieważ nie odpowiadają one na ich potrzeby.

Właściwe planowanie szkoleń w dużych i średnich firmach ułatwia wykorzystywanie systemów informatycznych wspierających zarządzanie biznesem. Oprogramowanie porównuje opisy stanowisk pracy z profilami zatrudnionych raportując o wszelkich rozbieżnościach. W ten sposób łatwo i szybko można zweryfikować, kto powinien odbyć kursy doszkalające i z jakich obszarów.

Ważnym aspektem programów edukacyjnych firm są także szkolenia wewnętrzne. Same przedsiębiorstwa są skarbnica wiedzy, dlatego też warto zadbać o wymianę doświadczeń i dzielenie się umiejętnościami pomiędzy nowymi pracownikami i tymi o dłuższym stażu. W praktyce sprawdza się tzw. model mieszany, z którego korzysta 75 proc. firm. To prowadzenie wewnętrznych programów szkoleniowych przy jednoczesnym wykorzystaniu oferty zewnętrznych instytucji.

You Might Also Like

Dodaj komentarz

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>