Aktualności, Badania

Polscy pracodawcy nie doceniają talentów

IMD World Talent 2015

Według raportu IMD World Talent 2015 stworzonego przez szwajcarskie Światowe Centrum Konkurencyjności Międzynarodowego Instytutu Rozwoju Zarządzania (IMD World Competitiveness Center) nasz rynek pracy nie potrafi poradzić sobie z poziomem wykształcenia Polaków. Wynikający z niego potencjał marnotrawiony jest głównie przez złe zarządzanie.

W najnowszej edycji rankingu IMD World Talent nasz kraj zajął 32 miejsce na 61 sklasyfikowanych państw. W kategorii oceniającej umiejętność rozwijania i przyciągania talentów zajęliśmy ostanie miejsce. Niewiele lepiej było w obszarze szkoleń (42. miejsce). IMD ocenia kraje w trzech kategoriach: inwestycji i rozwoju, atrakcyjności zewnętrznej oraz gotowości gospodarek do sprostania wyzwaniom związanym ze zmianami na rynku pracy. W tegorocznej edycji rankingu Polska zajęła niższe miejsce niż w 2010 i 2013 roku, kiedy to sklasyfikowani byliśmy na 30. pozycji. Spośród krajów Europy Środkowo-Wschodniej lepiej od nas wypadły Czechy, Litwa i Łotwa. Daleko im jednak do liderów rankingu: Szwajcarii, Danii i Luksemburgu.

Bardzo słabo nasza gospodarka wypadła w obszarze atrakcyjności zewnętrznej, który ocenia zdolność danej gospodarki do przyciągania wyspecjalizowanych pracowników z innych krajów. W tej kategorii Polska zajęła dopiero 52. miejsce. Tak słaby wynik związany jest z niską oceną notowań w obszarze umiejętności pozyskania i utrzymywania talentów. Polscy przedsiębiorcy nie traktują tego priorytetowo, co sprawiło, że w tej kategorii zajęliśmy ostatnie miejsce.

Podsumowując, można napisać, że mimo iż posiadamy najlepiej wykształconych ludzi w Europie, nie jesteśmy w stanie wykorzystać ich potencjału. IMD zwróciło uwagę m.in. na nieumiejętność dopasowania kompetencji do danego stanowiska, w tym nadmierne wymagania, nie przystające do danej pracy. Efektem jest frustracja pracowników, która często kończy się decyzją o emigracji.

You Might Also Like

Dodaj komentarz

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>