Aktualności, Badania

Nie tylko szkolenia uczą komunikacji

Polscy pracownicy coraz chętniej i coraz częściej decydują się na wolontariat pracowniczy. Ten nowy trend w polskim biznesie wychodzi z dużych korporacji i trafia do mniejszych organizacji. Pracownicy firm nie boją się pomagać i nikogo nie trzeba do tego przekonywać. I dobrze – wolontariat pracowniczy opłaca się każdemu.

Najbardziej ogólnie rzecz ujmując, pracowniczy wolontariat to próba wsparcia osób potrzebujących poprzez organizację wsparcia finansowego oraz działania pracowników. Są to nie tylko duże, ogólnopolskie akcje charytatywne bądź społeczne, czy też programy społeczne skierowane do konkretnych grup. To też mniejsze projekty, często inicjowane przez samych pracowników, które mają konkretny cel i określone zadania.

W co najczęściej angażują się polscy pracownicy? Jak wskazują badania Stowarzyszenia Centrum Wolontariatu w Warszawie są to przede wszystkim takie dziedziny jak: edukacja i oświata, ekologia i ochrona środowiska, pomoc społeczna, ochrona zdrowia, czy kultura. Pomagają więc przede wszystkim dzieciom z placówek opiekuńczo-wychowawczych, osobom i rodzinom ubogim, a także chorym i niepełnosprawnym. Statystycznym pracownikiem angażującym się w wolontariat pracowniczy jest kobieta, w wieku 30-40 lat, pracująca na średnim szczeblu kariery.

Najbardziej zaangażowani pracownicy to ci, których codzienna praca skoncentrowana jest na ludziach i pozostaje blisko nich. Nic więc dziwnego, iż najszerzej wolontariat pracowniczy rozpowszechniony jest wśród film z sektora finansowego i telekomunikacyjnego – zatrudnieni w różnego rodzaju salonach, placówkach mają bowiem najbliższy kontakt z ludźmi.

Formy pomocy są bardzo zróżnicowane. Bywają to zarówno akcje związane z organizacją jakiegoś ważnego dla społeczności lokalnej wydarzenia jak festyn czy impreza, jak i wsparcie finansowe na dany cel. To drugie realizowane jest często poprzez programy grantowe. Ich różnorodność to wypadkowa kreatywności pracowników i potrzeb ludzi, których chcą wesprzeć. Nie brakuje także wolontariatu kompetencyjnego, w którym pracownicy swoje umiejętności i wiedzę wykorzystują na rzecz innych – tego typu wsparcie merytoryczne jest najbardziej wymagające i najtrudniejsze. I być może dlatego, w Polsce wziąć niewielu pracowników się na nie decyduje.

Zyskują więc potrzebujący, a także sami wolontariusze. Dzieląc się swoim czasem i zaangażowaniem w zamian otrzymują doświadczenie, zdobywają nowe umiejętności oraz poznają ludzi. Szczególnie zyskują ich zdolności komunikacyjne, zarządcze, związane z planowaniem i organizacją pracy, a także motywacja. A to więcej, niż jest w stanie dać jakiekolwiek, nawet najlepsze szkolenie.

You Might Also Like

Dodaj komentarz

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>