Aktualności

Kreatywni pasjonaci – to do nich należeć będzie rynek pracy!

Eksperci przewidują, że w perspektywie najbliższych 10 – 15 lat na rynku pracy bardzo dużo się zmieni. O ważności danego pracownika nie będzie już decydowało, jakie posiada kwalifikacje zawodowe, ale to jak bardzo jest elastyczny i jak szybko jest w stanie samodzielnie nabyć nowe umiejętności.

Rynek pracy nieustannie się zmienia, a wraz z nim popularność oraz perspektywy rozwoju danego zawodu. Aktualnie istnieją zajęcia, które nie są nawet wpisane do polskiej klasyfikacji zawodów, a pomimo tego ciesza się ogromną popularnością. Warto wymienić choćby takie profesje jak psi behawiorysta, czy specjalista ds. Employer Brandingu, CSR. Wraz z rozwojem technologii wiele zawodów może jednak zostać zagrożonych, a wykonujący je ludzie zostaną zastąpieni robotami. Wyniki ankiety przprowadzonej przez Gumtree DeLab UW zatytułowanej „Za 30 mój zawód przestanie istnieć, gdyż związane z nim czynności będą wykonywały maszyny/roboty”, pokazują, że w opinii pracowników zawody, które w pierwszej kolejności zostaną przejęte przez maszyny to:

  • Robotnik niewykwalifikowany (54% wskazań)
  • Właściciel gospodarstwa rolnego (54%)
  • Prezesi, dyrektorzy wyższego szczebla (50%)
  • Robotnik wykwalifikowany (46%)
  • Przedsiębiorcy (40%)
  • Pracownik biurowy, handel i usługi (40%)
  • Kadra kierownicza średniego i wyższego szczebla (30%).

W latach 2016-2030 przewiduję się, iż największy potencjał nowych miejsc pracy ma obszar „Usługi i opieka nad osobami starszymi”. Na drugim i trzecim miejscu znalazły się dwie branże: „Usługi turystyczne i rekreacyjne” i „Motoryzacja, produkcja i usługi”. Z kolei zawody, które uważane są za najmniej zagrożone automatyzacją to lekarze (2%), duchowni (1,6%) oraz IT analityk finansowy, architekt danych (1%). Mówi się o tym, iż uczniowie dzisiejszych podstawówek będą wykonywać w przyszłości zawody, które aktualnie jeszcze nie istnieją. Jeśli chodzi o rynek amerykański, to statystyki pokazują, iż 30% pracujących wykonuje specjalizację, która rok temu jeszcze nie istniała.  

W przyszłości na rynku pracy nie będą liczyły się dane studia, lecz to jakie posiadamy kompetencje, w sczególności zaś nasza kreatywność i pasje. Będzie trezba się liczyć z ciągłym „przebranżawianiem”, nieustannym doskonaleniem. Zostaną również zatarte różnice między poszczególnymi profesjami, które zaczną być ze sobą na różnych polach powiązane. Tak samo ulegnie zmianie charakter pracy w danym zawodzie. Uważa się, że zawody przyszłościowe, to przde wszystkim takie, które wymagają empatii, czyli czegoś, czego nie zastąpi żaden program analityczny. Już teraz coraz więcej dużych przedsiębiorstw rekrutując pracowników, nie wymaga od nich konkretnych twardych umiejętności, a jedynie zdolności do ich szybkiego pozyskania.

You Might Also Like

Dodaj komentarz

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>