Aktualności, Artykuły, Zarządzanie

Kim jest Shadow Manager?

manager

Coraz popularniejszym zjawiskiem w Polsce jest tzw. shadow management. Mimo to nadal „pozostający w ukryciu” menadżer mylony jest z coachem lub mentorem. Tymczasem zakres jego działania znacznie wykracza poza te dwie formy doradztwa. Kim jest więc shadow manager i kiedy jego pomoc może być przydatna?

Często zdarza się, że w danej firmie kolejne realizowane działania przekraczają ramy zarówno wyznaczonego czasu jak i budżetu. Najczęściej jest to wynikiem deficytów zarówno „twardych” jak i „miękkich” kompetencji kadry zarządzającej. W efekcie firma wpada w pułapki zarządzania, takie jak brak aktywnego kierowania projektami, mnożenie zadań odciągających pracowników od meritum, brak komunikacji między kadrą menadżerską nadzorującą projekt, a pracownikami go wykonującymi itp. Aby uniknąć tych niekorzystnych zjawisk, można skorzystać z usług coachów i mentorów, którzy przeprowadzą stosowne szkolenia podnoszące kwalifikacje menadżerów.

Obie formy doradztwa mają jednak jedną podstawową wadę: nie pomagają w „czasie rzeczywistym”. Coache mogą pomóc wykształcić właściwe nawyki zarządzania, ale raczej trudno liczyć na ich ciągłą pomoc. Mentorzy zaś zazwyczaj pomagają naprawiać błędy już popełnione i doradzają po fakcie. Wady tej nie posiada shadow management.

Shadow manager staje się bowiem „cieniem” kadry zarządzającej organizacją czy projektem i asystuje jej na bieżąco. Co więcej, w niektórych przypadkach może on wejść w rolę menadżera, tak by „na żywo” zaprezentować praktyki, które umożliwią realizację projektu zgodnie z jego założeniami lub właściwe funkcjonowanie przedsiębiorstwa.

Podsumowując można powiedzieć, że shadow manager to partner dla menadżerów, którzy zarządzają projektami, ale również całymi organizacjami. Pomaga on osiągać cele w zaplanowanym czasie doradzając na bieżąco lub – w razie konieczności – biorąc sprawy w swoje ręce. Musi on więc posiadać szerokie kompetencje, gdyż w zależności od sytuacji przyjmuje on role coacha, mentora lub menadżera.

You Might Also Like

Dodaj komentarz

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>