Aktualności, Badania

Inauguracja Rady Sektorowej Kompetencji IT

Rada Sektorowa Kompetencji IT
źródło: https://resellernews.pl

W połowie grudnia 2016 roku miało miejsce inauguracyjne posiedzenie Rady Sektorowej Kompetencji IT, która została powołana przez Polskie Towarzystwo Informatyczne oraz Polską Izbę Informatyki i Telekomunikacji. Jej powstanie jest ściśle związane z działaniami finansowanymi przez Europejski Fundusz Społeczny.

Rada Sektorowa Kompetencji IT

źródło: https://resellernews.pl

Podczas spotkania 15 grudnia, które formalnie rozpoczęło działanie Rady miało miejsce wręczenie nominacji członkowskich 40 firmom, które tym samym stały się jej członkami. Są to organizacje, instytucje, placówki oświatowe (szkoły i uczelnie wyższe), a także firmy działające i kształcące w szeroko rozumianej branży teleinformatycznej.

Do głównych celów nowo powstałego organu jest ogólnie rozumiana poprawa kompetencji pracowników – na potrzeby w tym zakresie wskazują wyniki badania „Bilans Kapitału Ludzkiego”, które rokrocznie realizowane jest przez Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. Jak wynika z analizy, aż 75 proc. polskich przedsiębiorstw ma problem z rekrutacją odpowiednich pracowników. Ogromnym problemem polskich pracodawców jest także znalezienie atrakcyjnej oferty edukacyjnej, która pozwoliłaby im doszkalać i dokształcać pracowników – to właśnie jest powodem, dla którego nawet 30 proc. przedsiębiorstw zupełnie nie inwestuje w rozwój kadry. Co szczególnie frapujące, organizacje mimo iż bezpośrednio wpływają na sytuację na polskim rynku pracy, nie biorą na siebie odpowiedzialności za proces kształcenia i szkolenia pracowników, w niewielkim także stopniu współpracują z uczelniami i szkołami.

Powstanie rady w takiej sytuacji może dać impuls do stopniowych zmian w tym zakresie. Ma się to dokonać poprzez trzy zasadnicze zadania, które Rada określiła jako swoje obowiązki:

  • monitorowanie potrzeb pracodawców z sektora IT oraz instytucjonalnych użytkowników rozwiązań informatycznych,
  • modelowanie zmian edukacji formalnej i pozaformalnej w pożądanych kierunkach,
  • monitorowanie poziomu kompetencji pracowników.

Mają one przynieść przede wszystkim polepszenie się sytuacji przedsiębiorstw cierpiących z powodu wyraźnego i coraz większego deficytu specjalistów z sektora IT. Choć studia informatyczne należą do jednych z najbardziej obleganych kierunków w Polsce, niezbędna wydaje się modyfikacja systemu kształcenia w tym zakresie, tak aby studenci i absolwenci lepiej odpowiadali na potrzeby rynku. Szacuje się, iż działania Rady mogą one także pozytywnie wpłynąć na zapotrzebowanie rynku pracy na informatyków.

You Might Also Like

Dodaj komentarz

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>