Aktualności, Ciekawostki, Zarządzanie

Dobrze skomponowana RAPSodia szkoleniowa

RAPS

RAPSZarządzanie szkoleniami w firmie polega na zadaniu sobie pytania: kto w mojej organizacji potrzebuje szkolenia? Samo zorganizowanie kursu nie zapewni poprawy jakości pracy, jeśli zostanie oddelegowany na nie przypadkowy podwładny. Prowadzi to do zgrzytów i dysharmonii, jakby w orkiestrze klarnecista grał pierwsze skrzypce. Żeby skomponować program szkoleniowy, należy przeprowadzić rozeznanie i analizę potrzeb szkoleniowych (RAPS).

Identyfikacja potrzeb

W celu określenia potrzeb szkoleniowych w organizacji stosuje się różne techniki i narzędzia HR. Przeprowadza je dział personalny, kierownicy liniowi lub managerowie odpowiedzialni za rozwój pracowników. W zależności od celu przeprowadzania zajęć (więcej o tym poniżej) stosuje się odpowiednie procedury, które mają wykryć słaby element w organizacji. HR-owcy mogą przeprowadzić ocenę efektywności pracownika, porównując wykonane zadania oraz ich jakość z normami czy celami ustanowionymi dla danego stanowiska. Analizie można poddać wymagania, ujęte w opisach stanowisk pracy, by w ten sposób stworzyć program szkoleń. Innym sposobem jest zbadanie efektywności pracy całej organizacji, by znaleźć jej słabe strony. O pomoc można zwrócić się do kierowników poszczególnych działów, którzy są bliżej pracowników i lepiej znają ich potrzeby.

Kiedy wysłać pracownika na szkolenie?

Zanalizowanie sytuacji przedsiębiorstwa oraz przeprowadzenie identyfikacji potrzeb pozwoli zaklasyfikować sytuacje, które wymuszają przeprowadzenie szkolenia. Do podstawowych czynników wpływających na podjęcie decyzji o przeprowadzeniu programu edukacyjnego należy konkurencyjność. Organizacja musi dbać o ulepszanie jakości oferowanych produktów i usług, by być równym graczem na rynku. Kolejnymi czynnikami są rozwój technologii i wprowadzanie nowych rozwiązań. W tej sytuacji szkolenie pracowników jest obowiązkowe ze względu na zdobycie potrzebnych umiejętności i wiedzy koniecznej do wykonywania obowiązków. Innym powodem przeprowadzania szkoleń jest potrzeba rozwoju pracowników, która ma na celu zwiększenie atrakcyjności stanowiska pracy oraz tym samym zmniejszenie fluktuacji pracowników. Potrzeby edukacyjne zatrudnionych są bardzo ważną przesłanką do zorganizowania szkoleń. Przeprowadzenie procesu RAPS pozwoli wykryć takie potrzeby.

You Might Also Like

Dodaj komentarz

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>