Aktualności, Szkolenia, Warsztaty

Darmowe szkolenia dla biegłych rewidentów

rewident szkolenia

Jeśli zajmujesz się weryfikacją obrotów i kondycji finansowej firm oraz organizacji i chciałbyś podszkolić swoje umiejętności, to skorzystaj z oferty darmowych szkoleń dla rewidentów. Tematem warsztatów będą międzynarodowe standardy audytowe w praktyce.

Organizatorem cyklu szkoleń jest Krajowa Izba Biegłych Rewidentów. Program jest sfinansowany ze środków Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy w ramach projektu Banku Światowego „Budowa zdolności instytucjonalnych i prawnych na poziomie krajowym w zakresie sprawozdawczości finansowej i audytu w sektorze prywatnym”. Projekt zakłada podnoszenie kwalifikacji u 520 rewidentów, którzy wezmą udział w szkoleniach.

Rejestracja uczestników trwa do 25 kwietnia

Bezpłatne szkolenia będą odbywały się od czerwca do października tego roku w pięciu polskich miastach: w Warszawie, Gdańsku, Poznaniu, Wrocławiu i Krakowie (w oddziałach KIBR). Dzięki warsztatom będzie można dowiedzieć się, jak planować badanie, oceniać ryzyko przeprowadzać i dokumentować proces rewizji finansowej zgodnie z nowymi standardami.

Na szkolenia zapraszani są rewidenci wykonujący zawód i którzy mają przynajmniej podstawową wiedzę na temat międzynarodowych standardów badań i MSKJ1. Szkolenia będą miały formę warsztatów przy komputerach z użyciem oprogramowania. Zajęcia w 20-osobowych grupach będą oparte o praktyczne ćwiczenia i case study.

Więcej informacji, terminy szkoleń oraz rejestracja kandydatów na stronach KIBR.

You Might Also Like

Dodaj komentarz

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>